Viken fylkeskommune og byantikvaren vil verne kraftlinje i Oslo

Statnett har søkt tillatelse til å rive den historiske kraftlinjen Norelinjen, men Viken fylkeskommune og byantikvaren i Oslo vil bevare den.

– Viken fylkeskommune vil frede hele linjen. Byantikvaren ønsker begrenset vern av noen få master, sier byantikvar Janne Wilberg til Aftenposten.

Årsaken til at de ønsker å frede linjen eller deler av linjen er at begge instansene mener den er et viktig kulturminne.

Statnett anslår at en rehabilitering av kraftlinjen vil koste mellom 65 og 80 millioner kroner, i tillegg til byggherrekostnader. På grunn av at ledningen går tett på bebyggelse og verneområder, blir det også store utgifter knyttet til vedlikehold på og rundt anlegget, skriver Akersposten , som først omtalte saken.

Norelinjen ble satt i drift i 1928. De fleste mastene som står i dag, er fra den opprinnelige utbyggingen.