Videokonferanseutstyr til Hallingdal

Bravida SørØst AS har inngått avtale med kommunene Hol, Nes, Ål, Gol, Flå og Hemsedal om levering av videokommunikasjonsløsning bestående av seks videokonferanseenheter. Løsningen er en del av delprosjektet Bibliotekband Hallingdal som er underlagt det interkommunale prosjektet Hallingdalsmagneten.

Avtalen omfatter leveranse, installasjon og vedlikehold av totalt seks komplette videokonferansesenheter som skal stå plassert i kommunenes bibliotek. I tillegg til bibliotekene kan utstyret benyttes av andre ansatte i kommunene, av lokale bedrifter, organisasjoner, lag og privatpersoner. Bravida skal bistå kommunene med intern og ekstern markedsføring for å sikre at utstyret blir brukt av kommunens ansatte og det lokale næringslivet. Prosjektet Hallingdalsmagneten har som formål å etablere en felles IT-infrastruktur for Hallingdalskommmunene og omfatter alt fra bredbånd, telefoni og IT-infrastruktur til felles applikasjoner. - Denne kontrakten er svært viktig for Bravida SørØst i Buskerud og vår satsning på avdelingen på Gol. For å kunne styrke denne avdelingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi er det viktig med et markedsgrunnlag av denne karakter, sier Morten Laurendz, regionsdirektør for Bravida SørØst AS i Buskerud. - Bibliotekene og Bibliotekband Hallingdal ønsker å utnytte bredbåndsnettet som kommunene i Hallingdal etablerer i løpet av dette året. De ønsker å utnytte teknologien for å oppnå et bedre samarbeid mellom kommunen og næringslivet, og administrativt seg imellom, sier Gudmund Brekko, prosjektleder for det interkommunale prosjektet Hallingdalsmagneten. - Bibliotekene ønsker også å prøve ut teknologien slik at de bedre kan ivareta rollen som forvalter av lyd og bilde i et lokalt perspektiv. Resultatet skal bli et videokonferansesystem i kommunene som er tilknyttet bredbåndsnettet som også har mulighet for opptak og avspilling av spesielle hendinger som er verd å ta vare på, avslutter han.