Vi trenger mer kraft

Vi i Norge har tilgang på store kraftressurser gjennom vår vannkraftproduksjon. Men vi trenger mer kraft i årene som kommer, og det må planlegges for mer utbygging, og det må skje nå.