Vev vant kampen om Livsvitenskapsbygget

Statsbygg vil tildele prosjekteringskontrakten for Livsvitenskapsbygget i Oslo til gruppen bak løsningsforslaget Vev.

Gruppen bak Vev

For hovedfagene består prosjekteringsgruppen av:

Ratio arkitekter AS (PGL / ARK)

Erichsen & Horgen AS (RIEn / RIM, RIV)

MOE A/S (RIB)

Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE)

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue AS (LARK)

Gruppens har videre følgende underkonsulenter:

CUBO as (ARK)

Høyer Finseth as (RIB, RIEn/RIM)

MOE A/S (RIE)

Malnes-Endresen as (RIE)

Alt arkitektur (LARK)

- Juryen har kåret Vev som vinner av plan – og designkonkurransen for nytt Livsvitenskapsbygg. Det har vært et krevende arbeid, der alle bidro meget konstruktivt. Alle ni i juryen var enige om at Vev var den totalt sett beste løsningen for et nytt Livsvitenskapsbygg, sier juryens leder og avdelingsdirektør i Statsbygg, Ulrika Bergström.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å starte arbeidet med et skisseprosjekt for nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO). Det 66 000 kvadratmeter store nybygget er planlagt å ligge i Gaustadbekkdalen, mellom Blindern og Rikshospitalet. Det planlagte bygget kan bli Norges største enkeltstående universitetsbygg og ett av Statsbyggs aller største prosjekter.

Klar vinner

"Bidraget Vev var en klar vinner. Konkurranseutkastet viser en løsning av en komplisert tomtesituasjon på en særdeles god måte og med høy arkitektonisk kvalitet. Juryen konkluderer med at Vev skiller seg ut på grunn av den dyktige helhetlige utformingen av bygningsmassen, både arkitektonisk og med en bygningsstruktur tilrettelagt for fleksibel organisering av forskning og studier. Bygningens forhold til terreng og grøntområder var avgjort konkurransens beste", skriver juryen.

Serpens Vitalis (Nordic – Office of Architecture/ CCO DK/ SLA/ Cowi og Norconsult) vant klart kriteriet «oppgaveforståelse og kompetanse», og ble kåret som nummer to i konkurransen.

Viktig tverrfaglighet

Det danske ingeniørfirmaet MOE har vært prosjekterende ingeniør på elektroteknikk, og uttaler seg om denne tverrfagligheten i en egen pressemelding torsdag.

- Tverrfaglighet er en del av MOEs DNA, og vi er som virksomhet vant til å levere koordinert rådgivning innen flere ingeniørfag, noe som er mindre vanlig i Norge. Det har derfor vært en klar ambisjon fra vår side å kunne tilby denne kompetansen til våre andre norske samarbeidspartnere. Når vi nettopp har nådd frem på et såpass stort og komplekst prosjekt, blant annet grunnet vår tverrfaglighet, er det god grunn til å være fornøyd. MOE skal delta i prosjekteringen av både VVS, elektro og konstruksjon, sier MOEs direktør i Norge, Sune Wendelboe, i pressemeldingen.

- Tildelingen av prosjekteringskontrakten for skisseprosjektet er en viktig milepæl for prosjektet. Nå går vi en ny, spennende tid i møte, sier prosjektsjef i Statsbygg, Morten Danielsen. Ferdig skisseprosjekt skal etter planen være ferdig neste høst.