Næringsminister Jan Christian Vestre vil gi Konkurransetilsynet større mulighet til å gripe inn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Næringsminister Jan Christian Vestre vil gi Konkurransetilsynet større mulighet til å gripe inn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vestre vil gi Konkurransetilsynet mer makt til å gripe inn

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil la Konkurransetilsynet gripe inn i et marked selv om det ikke kan påvise brudd på konkurranseloven.

– Vi ønsker å senke terskelen for når Konkurransetilsynet kan gripe inn. Hvis de finner noe som er skadelig for konkurransen i en bransje, så kan de sette inn passende tiltak, sier Jan Christian Vestre (Ap) til E24.

I dag kan ikke Konkurransetilsynet sette inn tiltak dersom de ikke kan påvise brudd på konkurranseloven. Nå foreslår Vestre at tilsynet skal kunne pålegge foretak å endre atferd, avtaler eller lignende hvis de ser at det er skadelig eller begrensende på konkurransen, et såkalt markedsetterforskningsverktøy.

­– Verktøyet begrenser seg ikke til dagligvarebransjen, men kan brukes i alle markeder der konkurransen er begrenset eller står i fare for å bli begrenset, sier Vestre.

Eksempler på forhold som gjør at Konkurransetilsynet kan gripe inn i et marked, kan være få aktører, stabile markedsandeler over tid, ingen eller begrenset nyetablering.

Verktøyet kan kun brukes dersom det er et alvorlig konkurranseproblem i et marked – uten at det er et brudd på konkurranseloven, forteller konkurransedirektør Tina Søreide til E24.

Det var konkurransetilsynet selv som foreslo til endringen.

Regjeringen har utformet en tipunktsplan for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Denne sendes på høring fredag.

(©NTB)