Foto: Steinar Johansen
Foto: Steinar Johansen

Venter kraftig økning av tømmer fra statens skoger

Statskogs beregninger viser rom for å doble uttaket av tømmer i perioden fram mot 2050. På det meste kan det gi avvirkning på over en halv million kubikkmeter per år.

– Statskog avvirket 228 000 kubikkmeter tømmer i 2021. Sagtømmeret gikk til norske, lokale sagbruk. Massevirket har gått til både norsk og svensk industri. Om lag halvparten av massevirket gikk til Sverige i 2021, skriver Statskog i en pressemelding.

Statskogs største kunder er Moelven, Stora Enso, Bergene Holm og Arbor Hattfjelldal.

Dagens avvirkningsnivå henger sammen med planteaktiviteten etter andre verdenskrig. I inneværende periode er tilveksten i skogen hos Statskog langt høyere enn uttaket. Statskog peker på at potensialet for økt avvirkning fram i tid er betydelig.

– Råstoff fra skogen har et stort potensial og bør være sentral i klimaløsningen og i norsk verdiskaping, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien, i meldingen.

Beregningene viser rom for en drøy dobling av avvirkningen hos Statskog i perioden frem mot 2050. På det meste kan volumet passere en halv million kubikkmeter per år.

– Økende priser kan gjøre større deler av skogen økonomisk drivverdig og øke mulighetene ytterligere, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.