Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) besøkte nylig Møre og Romsdal der det har vært protester mot økte ferjepriser. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Venstre-krav om mer statlige penger til ferjer

Venstres fylkeslag i Møre og Romsdal mener staten må bla opp for omleggingen til elferjer. Også Vestland Venstre vil ha økt støtte.

– Møre og Romsdal Venstre forventer at Stortingets pålegg om klima- og miljøvennlige ferjer nå følges opp med statlige bevilgninger, heter det i en uttalelse fra fylkesårsmøtet i helgen.

Fylkeslaget mener det er urovekkende at ekstrakostnaden med å følge opp Stortingets krav om null- og lavutslippsferjer «skal lempes over til næringsliv og befolkningen».

Også Vestland Venstre tok opp saken på sitt fylkesårsmøte.

– Vestland Venstre er bekymret for at om ikke staten bidrar mer for det grønne båtskiftet, vil det medføre så høye kostnader for mange at det i praksis er en nedgang i tjenestetilbudet, heter det i en uttalelse.

Fylkeslaget mener dette kan true bosetningen og lokalt næringsliv og vil jobbe for at ferjesektoren «får nødvendige driftsmidler».

Regjeringen har invitert kystfylkene til et møte 2. mars for å diskutere kravet om økt støtte.