Velfortjent heder til fjellsprengerfolket

Norsk fjellsprengningsmuseum åpnet dørene på Hunderfossen, like inntil Norsk vegmuseum, tilbake i 2004. Denne uken hentet museet hjem «Innovative Underground Space Concept of the year»-prisen under årets store happening i den internasjonale tunnelbransjen, ITA Tunneling-awards.

Denne prisen henger høyt i det internasjonale fjellsprengermiljøet – og det er ikke rart den norske delegasjonen som var på plass på arrangementet i Chuzhou-Nanjing i Kina denne uken jublet da de kunne motta prisen.

Prisen er mer enn fortjent. Det er lagt ned en enorm innsats gjennom etableringen og utviklingen av museet gjennom flere tiår. Dette museet hadde aldri blitt realisert hadde det ikke vært for en rekke ildsjeler som har stått på i årevis for museets og stedets utvikling. Prisen er dermed en stor anerkjennelse for denne innsatsen som er gjort av alle disse bransjefolkene gjennom så mange år.

Planen for å bygge opp et fjellsprengningsmuseum startet langt tilbake i tid – og en stor kjerne ildsjeler måtte bruke mye tid og kunnskap for å klare å realisere planene. Ikke minst måtte man få på plass en finansiering. Drømmen ble til en plan tidlig i 1990-årene. Den første formelle milepæl ble stiftelsesmøtet for Norsk fjellsprengningsmuseum 31. august 1992. Med god støtte fra en rekke av bransjens virksomheter og andre institusjoner klarte man å skrape sammen nok penger til å få realisert planene. Og selve utbyggingen gikk raskt og tunnelen sto ferdig i februar i 1993. Det var bransjens virksomheter og arbeidere som gjorde mesteparten av denne jobben på dugnad – og det var også bransjen selv som stilte med maskiner og utstyr som kunne stilles ut i og rundt museet.

Deretter pågikk det et lengre tids arbeid med å få alle installasjoner og detaljer rundt museet på plass, og i denne perioden ble Fjellsprengningsmuseet en avdeling innen Vegmuseet, med Statens vegvesen som eier. Norsk fjellsprengningsmuseum kunne åpne dørene 19. juni 2004. Deretter måtte man selvsagt få på plass en god driftsmodell - noe man klarte å få til i samarbeid med Vegmuseet like inntil.

Men bransjeinnsatsen rundt museets utvikling stoppet på ingen måte opp etter åpningen av anlegget. En stor gruppe mennesker i bransjen har fortsatt arbeidet med å utvikle museet – der stadig nye elementer har kommet til. Etter hvert er det også blitt gjennomført diverse vedlikeholdsarbeid – og museet fremstår nå bedre og mer interessant – og ikke minst mer komplett, enn noensinne. Gledelig er det selvsagt også at stadig flere velger å besøke museet. Hvert eneste år samler museet tusenvis av besøkende, og de kommer fra både Norge og store deler av verden. Flere av bransjens aktører bruker også museet til ulike samlinger - noe enda flere også burde se nytten av.

Det er derfor uten tvil en meget velfortjent pris museet kunne motta denne uken. Prisen gikk til museet, men det er selvsagt alle ildsjelene rundt museet som skal ha æren for denne utmerkelsen. Og for de som ennå ikke har besøkt museet – ta turen – det er vel verdt et besøk.