- Veldig nære streik

Forhandlingsleder i BNL, Kirsti Stokland, sier at man var veldig nære streik i forhandlingene om den nye tariffavtalen for byggfag. Det mest kritiske punktet var hevingen av minstelønnssatsene.

- Jeg er fornøyd med at vi kom frem til et resultat, og at det ikke ble streik. Så magefølelsen er ikke dårlig, selv om det blir et dyrt oppgjør for medlemmene i BNL, sier Stokland til Byggeindustrien. Hevingen av minstelønnen, og spesielt i offshore-delen, er betydelig og det var mye intens tautrekking før man kom frem til et resultat partene kunne leve med. - Vi er heller ikke fornøyde med at vi ikke kom til frem til ønsket vårt om å kunne bruke andre typer lønnssystemer på bedriftene enn det nåværende hovedlønnssystem. Dette var noe vi hadde et sterkt ønske om å få gjennomført. Men partene ble enige om å sette ned et arbeidsutvalg som skal se nærmere på denne saken, sier Stokland. Fellesforbundet fikk mest Forhandlingslederen sier at det definitivt er Fellesforbundet som har grunn til å være mest fornøyd med forhandlingsresultatet som ble klart så sent som klokken fem i natt. - Fellesforbundet fikk mye mer enn hva vi hadde tanker om å gi. Men opptrappingsplanen når det gjelder minstelønnene hjelper noe, legger hun til.