- Den sterke veksten er også et resultat av at vi har vært mer aktive i markedet, sier daglig leder Morten Lie.

Vekst for Hokksund Betong

Betongprodusenten Hokksund Betong opplevde sterk vekst i fjor, da volumet passerte 20.000 m³ med en omsetning på 30 millioner kroner og resultat før skatt på 4,5 millioner.

Dette er en betydelig økning sammenliknet med året før hvor produksjonen var på 16500 m³. Veksten fortsetter og de ligger an til å passere en produksjon på 25.000 m³ betong i 2014.

Daglig leder Morten Lie i Hokksund Betong trekker frem at stor byggeaktivitet har bidratt positivt, men at dette alene ikke forklarer de gode resultatene.

- Den sterke veksten er også et resultat av at vi har vært mer aktive i markedet. Vi bruker mer ressurser på salgs- og markedsføringsarbeid og opplever at dette gir gode resultater over tid, sier Lie.

Hokksund Betong startet sin virksomhet helt tilbake i 1968 og Lie legger ikke skjul på at lojale medarbeidere og kontinuiteten dette skaper er avgjørende for hvordan selskapet leverer.

- Det er ingen tvil om at konkurransen er tøff og vi tror et av våre fortrinn er at vi legger særlig vekt på å ha tett dialog med våre oppdragsgivere. Vi er veldig opptatt av sjåførenes kompetanse og deres personlige kontakt med kundene ute på byggeplassen sier Lie.

Selskapet som har sitt geografiske nedslagsfelt primært i Nedre Buskerud, Asker, Bærum og Oslo opplever konkurransen som sunn, men for å holde følge med de største aktørene i bransjen må de henge med i utviklingen på produksjons- og utstyrssiden både i fabrikken og på bilene.

- Kvaliteten på produktet som leveres må alltid være hundre prosent og det fordrer at vi kontinuerlig investerer i både utstyr og kompetanse. Til syvende og sist kommer dette alle kundene som kjøper betong, både av oss og av konkurrentene, til gode, avslutter Lie.