Project director Lars S. Skaare, konsernsjef Arne Giske og QHSE Manager Andrés Fernández Salazar.

Veidekkes HMS-pris tildelt miljøopprydningsprosjektet på Vallø

Vallø miljøopprydningsprosjekt utenfor Tønsberg er tildelt Veidekkes skandinaviske HMS-pris for 2018. Prisen ble delt ut under konsernets ledermøte 13. februar.

– Vallø miljøopprydningsprosjekt har hatt tydelig fokus på HMS og innovasjon. Prosjektet har tatt i bruk nye verktøy og kunnskap gjennom tverrfaglig samarbeid og har vært flinke til å involvere både kunde, medarbeidere og lokalsamfunn. Derfor er det gledelig at dette prosjektet er årets vinner av Veidekkes skandinaviske HMS-pris, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Vallø miljøopprydningsprosjekt er et joint venture mellom Veidekke Entreprenør og det belgiske selskapet Deme Environmental Contractors. Arbeidet utføres på vegne av Esso Norge AS og omfatter miljøopprydning ifølge tiltaksplan utarbeidet av Esso Norge AS og fastsatt av Miljødirektoratet. Utover å følge norske lover og regler, har prosjektet vært pålagt enda strengere krav fra kunden. Prosjektet opererer også med flere kulturer og språk. Det har vært industrivirksomhet på Vallø fra 1739 og oljerelatert aktivitet fra 1899 til 2001, og området har utfordringer med blant annet farlige gasser og udetonerte bomber fra andre verdenskrig.

Foruten et strengt fokus på sikkerhet, har prosjektet også arbeidet helhetlig med helse, ved å ikke bare rette oppmerksomheten mot det som skjer på arbeidsplassen, men også mot det som skjer hjemme.

Kandidater til Veidekkes skandinaviske HMS-pris blir nominert av konsernets virksomhetsområder. De nominerte kandidatene blir vurdert av konsernledelsen, som velger tre finalister. De får anledning til å presentere sitt prosjekt for konsernets utvidede ledermøte, som stemmer frem den endelige vinneren av den skandinaviske HMS-prisen. De tre finalistene for årets pris representerte AO Anläggning, Anlegg Norge og Forretningsområde Oslo.