- I 2019 så vi en solid økning i salget fra foregående år i både Norge og Sverige, sier konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr i Veidekke. Foto: Kolonihaven Studio, CF Wesenberg

Veidekke solgte boliger for 6,3 milliarder i 2019

Veidekke solgte 256 boliger i 4. kvartal, og samlet for 2019 endte salget på 1.166 boliger med en totalverdi på 6,3 milliarder kroner.

Det kommer frem i en pressemelding torsdag morgen.

Veidekke solgte 256 boliger i fjerde kvartal 2019, hvorav 154 boliger ble solgt i Sverige og 102 boliger i Norge. Boligsalget økte sammenlignet med tredje kvartal, og økningen kom i Sverige. For året som helhet solgte Veidekke 1.155 boliger, en økning på 305 enheter fra året før.

- I 2019 så vi en solid økning i salget fra foregående år i både Norge og Sverige. I Norge har vi truffet bra med flere prosjekter i både Oslo og Trondheim. Gledelig er også det positive taktskiftet vi har opplevd i Sverige, selv om det vil ta noe tid før det økte salget gir utslag på antallet boliger i produksjon, sier konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr i meldingen.

- I første kvartal 2020 vil et nytt salgstrinn på Middelthunet (94 enheter) og første trinn av Løren Botaniske (70 enheter) i Oslo samt første del av trehusprosjektet Cederhusen i Hagastaden i Stockholm (60 enheter) være viktige for aktiviteten gjennom året, legger Porsmyr til.

Verdien av de solgte boligene skal være på 1,3 milliarder kroner i 4. kvartal, hvorav Veidekkes andel var på 978 millioner. Samlet for året ble det solgt boliger for 6,3 milliarder kroner, hvorav Veidekkes andel var på 4,3 milliarder kroner.

Antallet boliger i produksjon er 2.215 ved utgangen av året, hvorav Veidekkes andel er på 1.732 boliger. Salgsgraden for boliger i produksjon er 78 prosent.