- I vår samlede portefølje holder antallet boliger i produksjon seg stabilt høyt, sier konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr i Veidekke. Foto: Kolonihaven Studio, CF Wesenberg.

Veidekke solgte boliger for 3,3 milliarder i 2018

Veidekke solgte 200 boliger i fjerde kvartal. Samlet for 2018 endte salget på 723 boliger.

Totalt har Veidekke solgt boliger for 3,3 milliarder i 2018. Ved utgangen av 2018 var det 2.638 boliger i produksjon, og salgsgraden var 78 prosent.

Veidekke solgte 200 boliger i fjerde kvartal 2018, som er på nivå med tredje kvartal. 111 av boligene ble solgt i Sverige. Verdien av de solgte boligene var 760 millioner kroner, hvorav Veidekkes andel var 640 millioner. Samlet for året ble det solgt boliger for 3,3 milliarder kroner, hvorav Veidekkes andel var 2,6 milliarder.

- Boligsalget er på nivå med tredje kvartal. Kvartalstakten i Norge er som tidligere i 2018, mens vi i Sverige har sett noe bedre aktivitet på slutten av året i Stockholm. I vår samlede portefølje holder antallet boliger i produksjon seg stabilt høyt, sier konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr.

Antallet boliger i produksjon går noe ned sammenlignet med utgangen av 2017 og er nå 2 638 boliger, hvorav Veidekkes andel er 2 116 boliger. Salgsgraden for boliger i produksjon er 78 prosent.

 I Sverige har to prosjekter med samlet salg i foregående kvartaler på 40 enheter, blitt trukket fra markedet for omarbeiding siden de ikke oppnådde tilstrekkelig forhåndssalg på 50 prosent. Disse salgene er trukket ut fra årstallene nedenfor.