Dette er tårnet som nå skal rives.

Veidekke skal rive Flerfasetårnet til SINTEF

SINTEF har besluttet å rive tårnet på Flerfaselaboratoriet på Tiller utenfor Trondheim, og Veidekke har fått oppdraget.

Tårnet har siden byggeåret 1982 vært et kjent landemerke sør for Trondheim med sine 60 meters høyde. Tårnet har vært en viktig del av Flerfaselaboratoriets forskning på flerfase rørtransport for petroleumsindustrien, og har bidratt til en betydelig utvikling av flerfasesimulatorer, skriver SINTEF i en pressemelding.

Selv om tårnet rives vil Flerfaselaboratoriet fortsette sin forskningsvirksomhet som tidligere.

- Tårnet ble opprinnelig bygget som en midlertidig konstruksjon med en planlagt levetid frem til 1994. På grunn av stadig flere forsøk har det pågått aktivitet i tårnet fram til 2020 som har medført et stort behov for vedlikehold og reparasjoner. På grunn av den dårlige tilstanden og fokus på HMS har SINTEF besluttet å rive tårnet, skriver de i meldingen.

Byggeleder Knut Inge Rye i Prosjektutvikling Midt-Norge AS sier at det er lagt til grunn en svært detaljert og gjennomarbeidet plan for rivearbeidene. Det er tatt omfattende miljøhensyn med blant annet fokus på høy sorteringsgrad og gjenbruk av de fleste deler av tårnet.

Det er Veidekke AS som er valgt som entreprenør for riveoppdraget. Arbeidet ventes ferdigstilt i løpet av desember 2020.