Illustrasjonsfoto: Veidekke

Illustrasjonsfoto: Veidekke

Veidekke skal bygge skole i Stockholm

Veidekke har signert en ny skolekontrakt i Stockholm. Prosjektet er en totalentreprise i samspill, og kontrakten har en verdi av drøyt 300 millioner svenske kroner.

Kontrakten omfatter prosjektering, oppføring og ferdigstillelse av cirka 11.500 kvadratmeter nybygg, inkludert spesialrom og anlegging av skolegård, veier med mer. Prosjektet skal stå ferdig mot slutten av 2024.

– Det nye skolebygget skal miljøsertifiseres til standarden Miljöbyggnad Silver, som legger vekt på å skape et sunt inneklima for brukerne og å bruke materialer som legger til rette for lavt energiforbruk, skriver Veidekke i en pressemelding.

Kontrakten inngår i ordrereserven for inneværende kvartal.