Ill. +Rolf

Veidekke skal bygge om industribygg i Stockholm til miniboliger

Veidekkes datterselskap Arcona har fått i oppdrag fra Aberdeen Standard Investments og Ailon Group å bygge om eiendommen Påsen 15 i Hammarby sjöstad, Stockholm.

Prosjektet Transformatorverkstaden, som ble påbegynt ved årsskiftet og skal ferdigstilles våren 2021, er en totalentreprise til en verdi av cirka 200 millioner svenske kroner.

Prosjektet omfatter ombygging av det opprinnelige transformatorverkstedet fra 1940-tallet til miniboliger og coworking-kontorer.

– Dette er et spennende prosjekt i en særpreget bygning i Hammarby sjöstad. Vi følger nå flere spor for å skape en langsiktig bærekraftig eiendom, sier Christian Schjødt-Eriksen fra investeringsselskapet Aberdeen Standard Investments og Jacob Cronstedt fra eiendomsselskapet Ailon i en pressemelding.

– Vi setter pris på å bli vist tilliten til å bygge om Transformatorverkstaden. Vi har bred erfaring fra tilsvarende ombygginger og ser frem til å være med på å skape dette nye kombinerte minibolig- og coworking-konseptet, sier Hans Karlsson, prosjektutvikling i Arcona.

Transformatorverkstaden ligger i et av Stockholms vekstområder. Utbyggerne vi at fabrikkbygningen skal beholde sin industrielle karakter og tydelige identitet og uttrykk, med store vinduer, høye tak og bjelker der transformatorer tidligere ble lastet over på tog.

Arkitekt for prosjektet er +Rolf.