Jimmy Bengtsson. Foto: Veidekke

Jimmy Bengtsson. Foto: Veidekke

Veidekke setter fokus på arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø og hva som påvirker psykisk og fysisk helse på jobben er tema på årets HMS-uke i Veidekke.

12.-16. september arrangerer Veidekke årets HMS-uke – en uke der hele selskapet fordyper seg i temaer knyttet til helse, arbeidsmiljø eller sikkerhet (HMS).

- Jeg er veldig stolt over at fire kolleger har valgt å dele sine personlige historier og perspektiver om hvordan det er å skille seg ut fra majoriteten. Historiene deres viser hvorviktig det er at vi inkluderer og aksepterer hverandre, uansett hvilke synlige eller usynlige erfaringer vi har, sier Veidekkes konsernsjef Jimmy Bengtsson i en pressemelding.

Under årets HMS-uke står fordypning i de psykososiale ogorganisatoriske delene avarbeidsmiljøet på agendaen. Det handler om hvordan man opplever arbeidssituasjonen og arbeidsinnholdet, det mellommenneskelige samspillet på jobb, og om hvordan arbeidet er organisert, tilrettelagt og fordelt mellom oss som kolleger.