Illustrasjon: Sweco
Illustrasjon: Sweco

Veidekke-selskap bygger biogassanlegg i Lillestrøm

Veidekkes datterselskap Seby AS har inngått kontrakt med Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) om bygging av et biogassanlegg på Krogstad i Lillestrøm kommune.

Oppdraget er en totalentreprise verdt nær 205 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver Veidekke i en pressemelding.

- Vi ser fram til å ta fatt på et spennende miljøprosjekt for NRA. For oss som entreprenør er det motiverende å bygge et fremtidsrettet produksjonsanlegg for klimavennlig biogass, og vi takker så mye for tilliten og for oppdraget, sier daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby AS i meldingen.

Produksjonsbyggene blir på cirka 6.000 m2 med blant annet et prosessbygg, slammottak, avvanningsbygg og administrasjonsbygg. Biogassanlegget skal ta imot slam fra eget renseanlegg og flere andre renseanlegg i østlandsregionen. Anlegget sikrer bærekraftig håndtering av avløpsslammet ved å utvinne energi i form av biogass som skal oppgraderes videre til klimapositiv grønn hydrogen.

- Prosjektet med produksjon av hydrogen er sannsynligvis blant regionens største bidrag for å nå nasjonale miljømål og FNs bærekraftsmål. Hydrogenproduksjon er et viktig miljøgrep og et riktig skritt i på veien mot sirkulær økonomi, så dette er tiltak for å møte fremtiden og bidra til det grønne skiftet. Seby er en seriøs og solid samarbeidspartner med en tydelig miljøprofil som vil være en sentral bidragsyter til at prosjektet kommer trygt i havn, sier prosjektleder Jon Mills i NRA.

Anleggsarbeidene utføres etter strenge tiltak i miljøoppfølgingsplanen for minimal påvirkning av naturmiljø. Prosjektet skal følge NRAs krav for å sikre bruk av lærlinger, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Byggestart er i august 2022 med planlagt ferdigstillelse i juni 2024, opplyser Veidekke.