AF Gruppen er innstilt av Halden kommune som totalentreprenør for Os skole og idrettsarena. Nå skal Halden tingrett avgjøre om det er Veidekke eller AF Gruppen som får oppdraget. Illustrasjon: Asplan Viak.

Veidekke mener kommune må avvise AF Gruppens tilbud

Veidekke mener AF Gruppens tilbud på bygging av Os skole og idrettsarena for Halden kommune inneholder vesentlige avvik fra anbudsdokumentene. Entreprenørselskapet har derfor levert en begjæring om midlertidig forføyning.

Det opplyser Halden Arbeiderblad (HA) på sine nettsider (krever abonnement). 

1. mars kom AF Gruppen med meldingen om at selskapet er innstilt av Halden kommune som totalentreprenør for Os skole og idrettsarena. Kontrakten omfatter oppføring av en barneskole for 330 elever, samt idrettsanlegg med håndballhall og en basishall. Estimert kontraktsverdi er 493 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke kom på andreplass i konkurransen, men har altså levert en begjæring om midlertidig forføyning, fordi selskapet mener AF Gruppens tilbud har vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Saken skal opp i Halden tingrett fredag 19. mars.

Veidekkes advokat Espen Bakken ved Arntzen de Besche Advokatfirma AS, kommer med følgende forklaring til HA på hvorfor Veidekke mener tildelingen er feil.

– Utgangspunktet er at vi mener Halden kommune har gjort en anskaffelse som strider mot lov om offentlige anskaffelser fordi man har akseptert forbehold når det gjelder peling av den nye skolebygningen. Dette arbeidet er ikke prissatt av Halden kommune, og vi mener det innebærer at konkurransen mellom Veidekke og AF Gruppen er forrykket fordi det foreligger et vesentlig avvik i tilbudet fra AF Gruppen, sier Bakken til avisen.

I begjæringen som er levert til Halden tingrett skriver Espen Bakken følgende:

– Veidekke anfører at Oppdragsgiver (Halden kommune, journ.anm.) pliktet å avvise AF Gruppen fra anbudskonkurransen, grunnet vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene (...), på bakgrunn av et forbehold i AF Gruppens tilbud. Saksbehandlingsfeilen gir en plikt til omgjøring av beslutningen om å tildele kontrakt til AF Gruppen, med den følge av kontrakten skal tildeles Veidekke, skriver Bakken, ifølge Halden Arbeiderblad.

Kommunikasjonsdirektør Knut Ekern i AF Gruppen, ønsker ikke å kommentere saken før utfallet av Veidekkes klage er avgjort i Halden tingrett.

– Vi er gjort oppmerksomme på at det er en klageprosess. Vi avventer utfallet på denne. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier han til HA.