Illustrasjon: Link arkitekturIllustrasjon: Link arkitekturIllustrasjon: Link arkitekturIllustrasjon: Link arkitektur

Veidekke, Link og Snøhetta vant konkurransen om skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

Forslaget «Kapla» fra Veidekke, med Link arkitektur som arkitekter og Snøhetta som landskapsarkitekter, har vunnet konkurransen om ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand.

Det skriver Link arkitektur i en pressemelding onsdag.

Aust-Agder Fylkeskommune og Tvedestrand kommune har besluttet å bygge ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand. Den nye skolen i Tvedestrand skal dimensjoneres for 690 elever og 140 ansatte. Anlegget er planlagt med et bruttoareal på omtrent 19.000 kvadratmeter. Skolestart i det nye anlegget er planlagt i august 2019, heter det i pressemeldingen.

Dette skriver juryen om vinnerprosjektet:

«Skoleanlegget består av flere horisontale volumer av ulik form og størrelse som er stablet på hverandre, slik at bygget trappes ned og tilpasses tomtens topografi. Volumene er stort sett i en etasje, noe som gjør at skolens store bygningskropp underdeles i mindre bestanddeler. Dette grepet gjør at skolen er svært godt tilpasset omgivelsenes dimensjoner. Landskapet og naturen får slippe inn mellom fløyer, og enkelte steder til og med under utkragede bygningsvolumer. Slik blir samspillet mellom ute- og inne, natur og kultur, en viktig del av skolen.

Skolens rom og funksjoner er organisert langs et vrimle- og fellesrom som på en svært vellykket måte følger terrengfallet helt fra kollen i syd og til idrettsbanen i nord. Dette rommet samler skolen og blir et spektakulært og aktivt sted som vil være naturlig å gå innom for alle på vei mellom gjøremål i løpet av skoledagen. Rommets ulike nivåer gir nærkontakt med omgivelsene ved utganger til terreng og takterrasser fra flere nivåer. Skolen har en skulpturell og nedskalert kvalitet som gir assosiasjoner til dimensjonene i den selvgrodde trehusbyen. Ute og inne er det et rikt utvalg av rom av ulik karakter som er svært godt stedstilpasset, og som byr på ulike opplevelser.

Arkitekturen brukes på en imponerende måte som virkemiddel for å regissere opplevelser den besøkende får på vei inn- og igjennom skolen.»