Dominic Thasarathar fra Autodesk deltok på EBAs digitaliseringsmøte tirsdag.

Den fulldigitale byggenæringen kommer stadig nærmere

En verden der grenselinjene mellom det fysiske og det digitale kobles stadig tettere opp mot hverandre er over oss – og begynner å spille en betydelig rolle også i byggenæringen. 

Dominic Thasarathar fra Autodesk utrykker dette enkelt som Pokemon Go for byggenæringen.

Thasarathar var invitert for å tale på EBAs seminar «Hvorfor digitalisere byggeprosessen?» på NHO-bygget fredag.

- Byggenæringen er en meget viktig næring for verdens utvikling. Næringen omsetter globalt for rundt 12 billioner dollar årlig, og står for 12 prosent av vedens BNP. Innen 2030 skal omsetningen opp til hele 17,5 billioner dollar, noe om gjør at næringens arbeid og hvordan den gjennomfører sitt arbeid blir stadig viktigere. Ikke minst blir næringens videre utvikling viktig med tanke på stadig tøffere krav innen miljøarbeid, i forhold til utslipp, bruk av naturressurser og så videre, sier Thasarathar.

Han understreker at verdens byggenæring i stor grad vil gå fra å være en lokal bransje til å bli en internasjonal næring.

- Ikke minst ser vi at kompleksiteten øker innen næringen. Samtidig ser vi at næringen historisk sett har vært flink til å omstille seg - og nå kommer det store endringer over oss, påpeker Thasarathar.

Digitale hjelpemidler er fortsatt relativt nytt i byggenæringen. Mange mener dette startet for rundt 30 år siden, da den første versjonen av CAD ble lansert.

- For ti år siden kom BIM, som ga oss nye muligheter. Utfordringen nå er å se hva som kommer innen de neste ti år, for eksempel innen bruk av roboter, kunstig intelligens, 3D-printing og så videre, utdyper Thasarathar.

Thasarathar og Autodesk har sett nærmere på denne utviklingen og de mener nå at det utkrystalliserer seg tre trender for den digitale byggenæringen.

- For det første vil vi se store endringer i hvordan vi designer – ikke minst innen bruk av sky-teknologi og Big Data. Samtidig ser vi på muligheten der den fysiske og digitale verden møtes – og hvordan dette kan endre samhandlingen mellom de ulike aktørene i næringen. Dette kan i stor grad endre hvordan man jobber sammen i planleggingsfasen. Dette begynner nå bli en realitet, legger Thasarathar til

For det andre peker han på han hvordan næringen nå faktisk vil bygge, og hvilke enorme endringer dette vil medføre.

- Prefabrikasjonen blir stadig bedre og mer brukervennlig, og ikke minst ser vi at bruk av 3D-printing kommer og dette kommer nå, legger Thasarathar til.

For det tredje peker han på hvordan vi bruker byggene vår i etterkant av ferdigstilling, som en av de nye trendene som vil påvirke oss fremover.

- Dette gjør at vi i langt større grad kan styre hjemme våre på en helt annen måte enn tidligere – og alt skjer automatisk. Om du er på vei hjem i din selvkjørende bil og systemet oppdager at du kommer forsinket hjem, venter hjemmet automatisk med å koble på oppvarming i huset. Det finnes uendelig mange muligheter innen bruken av våre fremtidige konstruksjoner. Dette vil selvsagt også i stor grad påvirke hvordan vi bygger, påpeker Thasarathar.

Han mener vi nå går inn i en ny æra for byggenæringen – der samhandling på ulike nivåer vil bli stadig mer fremtredende.

- Har dere rigget dere for denne fremtiden og hvordan dere skal jobbe Dette er ikke fiksjon – endringene skjer nå, sier han.