BIM-kiosker beste idé på den kloke tegning

På årets konferanse «Den kloke tegning» ble BIM-kioskene ved Statsbyggs rehabiliteringsprosjekt Urbygningen/Campus Ås kåret til beste BIM-ide/-anvendelse.

Den årlige konferansen samler mer enn 250 deltakere fra forskjellige aktører i byggebransjen: byggherrer, arkitekter, rådgivere, leverandører innen BIM og digital samhandling.

Konferansen hadde i år en egen kåring av beste BIM-ide. BIM-kiosker, eller "BIM på byggeplass. Urbygningen Campus Ås" ble presentert av Rupert Hanna fra entreprenøren Skanska og Kai Henning Simensen fra 4B arkitekter. De skapte så stor interesse at BIM-kioskene tilslutt fikk denne spesielle innovasjonsprisen.

BIM-kioskene ved Statsbyggs rehabiliteringsprosjekt for Urbygningen på Ås har vært banebrytende i å bringe BIM til anvendelse på byggeplass. Statsbyggs Hans Svilosen sammen med entreprenør og arkitekt har vært pådriver for å få satt ideen om BIM-kiosker ut i livet. BIM kioskene har vakt interesse i hele bransjen og flere andre byggeprosjekter har allerede tatt dette i bruk.

BIM-kioskene brukes til å vise BIM-modeller som skal være til hjelp i en produksjons-/byggesituasjon. Ved Urbygningen i Ås er det plassert en BIM-kiosk i hver etasje som alle de ulike håndverkerne har tilgang til. Det er forberedt egne visninger for hvert fag som gjør det enkelt å få oversikt, for eksempel vise hva som skal beholdes av eksisterende situasjon og hva som skal være nytt. 3D-modell-visning av rom med kompliserte løsninger gjør det enklere å planlegge bygging og hindre byggefeil. I tillegg til å vise BIM-modeller, får man i BIM-kioskene også tilgang til de til enhver tid sist oppdaterte tegningene i prosjektet.

Urbygningen er et komplisert rehabiliteringsprosjekt og BIM-kioskene har vært mye i bruk. Det er fullt mulig å få til endringer i byggebransjen når byggherrer går foran.