Tor Arild Hegstad, administrerende direktør i Acrylicon Industrigulv AS.

– Krev digitalisert produktdata og BIM-objekter fra alle dine leverandører

Dette sier Tor Arild Hegstad, administrerende direktør i Acrylicon Industrigulv AS. Et selskap som nå har tilgjengeliggjort alle sine produkter som BIM-objekter for både ArchiCAD og Revit og linket objektene til produktdokumentasjon i productXchange.

Acrylicon Industrigulv satser på digital produktdokumentasjon og BIM-objekter.

– Ved å kreve digitaliserte produktdata ekskluderes leverandører som jukser og selger forfalskede byggevarer. Det er en mulighet alle burde gripe, en mulighet som vil heve kvaliteten på alt vi bygger ettertrykkelig, sier Hegstad i en pressemelding fra Acrylicon.

Hegstad er av den oppfatning at i en verden med digitale 3D-modeller av alle byggverk, vil bli langt vanskeligere å svindle til seg fordeler gjennom juks og forfalskning.

– Digitale BIM-objekter og vedheftet produktdokumentasjon gjør ikke bare prosessene transparente og forutsigbare, men også etterprøvbare. Med en «digital tvilling» av det fysisk bygde vet du hvor hver eneste lille komponent kommer fra, hva den består av, hvor den er i det ferdige bygget, når den ble plassert der og av hvem. Med dagens regime for sertifisering og dokumentasjon av ett gitt produkts egenskaper og innhold, vil det derfor bli nærmeste umulig å selge falske og farlige produkter uten å legge igjen ettertrykkelige spor, sier Hegstad.

Databaser som coBuilders productXchange og Norsk Byggtjenestes B-Link har etter Hegstads oppfatning iboende kraft til å forandre måten ethvert byggeprosjekt – uansett fase – kommuniserer og utveksler digital produktdata på.

– I en verden hvor alle data flyter fritt og til enhver tid er tilgjengelig for den som måtte trenge dem, vil det være vanskelig å svindle til seg fordeler, klusse med godkjenningene eller selge kopier av andres produkter som om det var ens egne. Forutsetningen for å få til dette er enkel; all dokumentasjon må være tilgjengelig digital, avslutter Hegstad.