Ill. RES Renewable Norden

Veidekke bygger vindkraftpark i Västra Götaland

Veidekke har fått i oppdrag fra RES Renewable Norden å bygge 13 vindkraftfunda­menter med tilhørende veier i Rödene utenfor Alingsås i Västra Götaland i Sverige.

Prosjektet er en totalentreprise verdt cirka 115 millioner svenske kroner eksklusive merverdiavgift.

Vindparken i Rödene vil ha en total effekt på 86 MW, noe som tilsvarer energiforbruket til 40.000 svenske hjem. Den fornybare energien som vil bli produsert kompenserer for utslipp tilsvarende 230.000 tonn karbondioksid i året.

- Vi ser frem til et godt samarbeid med Veidekke i Rödeneprosjektet. Sammen med grunneiere og andre samarbeidspartnere skal vi sørge for at mer fornybar energi blir produsert i Sør-Sverige og i umiddelbar nærhet til forbrukernes behov, sier Matilda Afzelius, administrerende direktør i RES Renewable Norden i en pressemelding.

- Takk til RES Renewable Norden for tilliten og for at vi får være del av vindkraftutbyggingen i Sverige. Jeg er overbevist om at vi gjennom tett samarbeid og involverende arbeidsmetoder vil levere et prosjekt av høyeste kvalitet, sier Anders Johansson i Veidekkes svenske anleggsvirksomhet i meldingen.

Veidekkes oppdrag inkluderer bygging av veier, fundamenter for vindmøllene og infrastruktur som internt strømnett for vindparken. Arbeidene er planlagt å være ferdigstilt i november 2021.

Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal 2020.