Ruseløkka skole. Illustrasjon: GASA arkitektkontor

Veidekke bygger Ruseløkka skole

Veidekke og Undervisningsbygg har inngått kontrakt om bygging av nye Ruseløkka skole i Oslo.

Oppdraget er en totalentreprise verdt nær 300 millioner kroner før merverdiavgift. Byggestart er i januar 2019 med planlagt ferdigstillelse i februar 2021, skriver Veidekke i en pressemelding mandag.

Erik Økland i Veidekke og Rigmor Helene Hansen i Undervisningsbygg signerer kontrakten for nye Ruseløkka skole. Foto: Undervisningsbygg

Høy skole

Den nye skolen blir på 10.300 kvadratmeter fordelt på syv etasjer for 690 elever fra første til tiende trinn. På grunn av tomtens størrelse må det bygges høyt for å beholde mest mulig av skolegården. Det vil også bli et grønt uteareal for elevene på taket, heter det i meldingen.

– Ruseløkka skal ha en landsomfattende danse- og ballettlinje i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett. Dessuten skal det legges til rette for sambruk med nærmiljøet etter skoletid, forteller prosjektleder Øyvind Halvorsen i Undervisningsbygg.

Strenge krav

Det er lagt opp til høye miljøambisjoner med et nesten nullenergibygg. Det skal bli solceller på deler av taket og i fasadene, i tillegg til utslippsfri byggeplass. For å få til dette er ett av tiltakene bruk av fjernvarme for å varme opp byggeplassen og til byggtørk, men også tilstrebe utslippsfrie og elektriske løsninger ellers på byggeplassen.

– Vi ser fram til å ta fatt på nok et spennende skoleprosjekt for Undervisningsbygg, som blir godt synlig i bybildet. Bærekraftige løsninger i alle faser av et byggeprosjekt er i tråd med Veidekkes miljøambisjoner, sier avdelingsleder for offentlige byggeprosjekter Erik Økland i Veidekke.

Prosjektet skal følge Oslo-modellens krav for å sikre bruk av lærlinger og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.