Veidekke bygger ny undergang ved Kongsberg Jernbanestasjon

Jernbaneverket Region Sør har gitt Veidekke Entreprenør AS i oppdrag å bygge ny undergang ved Kongsberg stasjon. Kontrakten er på 21 mill. kroner ekskl. mva.

Kontrakten omfatter bygging av ny undergang og adkomst for gående og syklende til mellomplattformen under sporområdet ved Kongsberg stasjon. Kulverten utføres i betong og blir ca 80 meter lang med en rampe på ca 60 meter mot nord og en rondell i sør. Det blir trapper i begge ender av kulverten, og det skal monteres heis opp til mellomplattformen. Alle gangarealene får varmekabler og skiferbelegg. Det skal også etableres nytt overvannssystem i området med blant annet styrt boring på ca 150 meter. Kontraktssummen er på 21 mill. kroner ekskl. merverdiavgift. Byggearbeidene er nettopp igangsatt, og den nye undergangen skal være ferdig til 31. oktober 2004.