Alo. Arkitekt: HUS Arkitekter. Illustrasjon: Objektiv-JAlo. Arkitekt: HUS Arkitekter. Illustrasjon: Objektiv-JAlo. Arkitekt: HUS Arkitekter. Illustrasjon: Objektiv-J

Veidekke bygger miljøbygg i Trondheim

Veidekke har skrevet kontrakt med Sluppenvegen 23 (R. Kjeldsberg AS) om å oppføre kontorbygget ALO på Sluppen sør for Midtbyen i Trondheim.

Bygget blir trolig det første i Norge med dobbeltsertifiseringen BREEAM Outstanding (høyeste nivå) og WELL Gold. Kontrakten er en totalentreprise verdt i overkant av 300 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver Veidekke i en pressemelding.

- Vi takker så mye for nok et flott oppdrag for Kjeldsberg. Det å bygge med så høye miljøambi­sjoner som i dette prosjektet er noe vi setter ekstra stor pris på. Sammen med byggherre, rådgivere og underentrepre­nører har vi gjennomført en god utviklingsfase, og nå gleder vi oss til å komme i gang med byggearbeidene etter jul, sier distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Bygg Trøndelag i meldingen.

Kontorbygget ALO skal miljøsertifiseres etter standarden BREEAM NOR Outstanding, og være Paris Proof med lavt klimagassavtrykk fra bygget. Bygget og driften av bygningen skal sertifiseres etter WELL-standarden og oppnå nivå Gold. WELL-standarden er en internasjonal sertifiseringsordning for helsefremmende bygg. ALO blir på totalt 15.000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer. Kontrakten innebærer også sanering og riving av et eksisterende bygg, oppføring av parkerings­kjeller på cirka 2.000 kvadratmeter og et utomhusanlegg som skal ivareta biologisk mangfold og bynær økologi, opplyser Veidekke i pressemeldingen.

- Vi ser frem til nok et prosjekt sammen med Veidekke og deres dyktige håndverkere. ALO vil ha sin særegne arkitektur, men også stå seg godt sammen med de andre byggene på Sluppen. Arkitekturen skal bidra til at brukerne av bygget blir stolte over sin arbeidsplass og ønsker å invitere kunder og andre samarbeids­partnere «hjem» til seg. Byggets atrium skal være med på å gi godt med dagslys og skape trivsel og produktivitet. ALO betyr å gjødsle, derfor mener vi det er et passende navn på bygget, sier administrerende direktør Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg AS.

Byggearbeidene starter i januar 2021, og bygget er planlagt ferdigstilt våren 2023.