Illustrasjon: Lund Hagem arkitekter.

Veidekke bygger mer på Lilleby i Trondheim

Veidekke har inngått avtale om bygging av 15 rekkehus og 39 leiligheter på boligprosjektet Nye Lilleby i Trondheim.

Kontrakten er en totalentreprise verdt 130 millioner kroner ekskl. mva. Byggingen utføres på oppdrag fra Lilleby Eiendom AS som er eid 50/50 av Veidekke Eiendom og øvrige samarbeidspartnere.

På Nye Lilleby skal det totalt bygges 1100 boliger i form av leiligheter og rekkehus. Disse vil være omgitt av hele 38 mål med parkområder når det står ferdig. Omgivelsene skal være bilfrie med parkeringsplasser i kjeller eller utenfor boligområdet, sentralt beliggende i Trondheim med kort avstand til butikker, skoler og barnehager.

Dette nye oppdraget innebærer oppføring av to nye byggetrinn på prosjektet. Konsul Lorcks Hage 2 som består av 15 rekkehus i henholdsvis to eller tre etasjer, og Fabrikkløkka 1 som blir en åtte etasjers blokk med 39 leiligheter.

Grunnarbeid og riving av eksisterende bygg på tomten er allerede igangsatt, og boligene skal være klare for innflytting til sommeren 2019.