Veidekke bygger Hallingdal Sjukestugu/Ål Helsetun

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Ål kommune om oppføring av Hallingdal Sjukestugu/Ål Helsetun.

Kontrakten er vunnet i en plan- og designkonkurranse og videreutviklet i en samspillsfase. Oppdraget er verdt 192 millioner kroner ekskl. mva.

- Dette er et stort og viktig byggeoppdrag i Hallingdal. At vi har fått jobben betyr mye for våre 44 lokalt ansatte lærlinger, fagarbeidere og ledelse, og våre lokale leverandører og samarbeidspartnere. Det er derfor veldig hyggelig at vi igjen får tillit fra Ål kommune. Kommunen er, og har vært, blant våre største oppdragsgivere i de snart 30 årene vi har vært etablert i Hallingdal, sier avdelingsleder Jørgen Holestøl i Veidekke.

Den gamle bygningsdelen ved dagens Sjukestugu skal totalrenoveres, og dekker/bæresystem skal forsterkes og brukes i den nye bygningsmassen. Nytt areal (inkludert noe ombygging av eksisterende arealer) utgjør cirka 7.700 m 2 BTA. Her skal det bli intermediær avdeling med 20 plasser, dialyse, fødestue, blodbank, 16 omsorgsboliger, legekontor, legevakt, korttidsavdeling med 21 plasser og fellesfunksjoner.

Det er lagt vekt på at bygget skal være fleksibelt med gode muligheter for fremtidige tilpasninger, og bæresystemet skal forberedes for en ekstra etasje. Arkitekter er Arkitektkontoret Kvadrat AS i Trondheim i nært samarbeid med DBC AS på Gol.

Prosjektet er allerede satt i gang og skal ferdigstilles i to etapper: Intermediær avdeling i løpet av august 2016 og det resterende i løpet av desember 2016. Kontraktssummen inngår i Veidekkes ordrereserve for annet kvartal.