Illustrasjonsfoto

Veidekke Bostad danner nytt selskap for kommersiell eiendomsutvikling

Veidekke Bostad og STOS Fastigheter danner et felles selskap, Veidekke Kommersiellt AB, som også blir en egen forretningsenhet i Veidekke.

Selskapet vil fokusere på utvikling av kontorer, offentlige eiendommer og hoteller, med særlig fokus på storbyregionene i Sverige. 

- Kommersiell eiendomsutvikling er noe vi har sett på over lengre tid. Vi ser det som en viktig brikke i diversifiseringen av porteføljen vår, og samtidig som viktig for å gjennomføre større utviklingsprosjekter, sier Per-Martin Eriksson, adm. direktør i Veidekke Bostad.

Selskapet Veidekke Kommersiellt, som dannes som et joint venture med STOS Fastigheter, skal over tid fases helt inn i Veidekke-strukturen.

- Vi har en sterk og velfungerende entreprenørvirksomhet, som har kapasitet og evne til å gjennomføre store og komplekse prosjekter. Med denne løsningen blir vi samlet sett enda sterkere, sier Anders Arfvén, leder for forretningsområdet Bygg kommersiellt i Veidekke i Sverige.

- Foruten betydelig bransjekunnskap bidrar STOS også med personalressurser og et godt kontaktnett av potensielle leietakere og fremtidige investorer. Tanken er å utvikle kommersielle eiendommer i samspill med Veidekkes kommersielle entreprenørvirksomhet, for siden å leie ut og selge eiendommene til langsiktige investorer, heter det i en børsmelding.