I en ny anbefaling foreslår Statens vegvesen å heve terskelen for å bygge firefelts motorveier i Norge. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

I en ny anbefaling foreslår Statens vegvesen å heve terskelen for å bygge firefelts motorveier i Norge. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Vegvesenet vil myke opp regelverket for veibygging.

Statens vegvesen vil myke opp reglene for veibygging. De anbefaler å heve terskelen for bygging av motorveier og ha veinormaler med større fleksibilitet.

Den faglige anbefalingen fra Statens vegvesen ble onsdag overlevert til Samferdselsdepartementet. Den innebærer at det framover kan bygges færre firefelts motorveier med fartsgrense på 110 kilometer i timen. I stedet kan det velges veier med to eller tre felt og fartsgrense på 90 kilometer eller smalere firefelts veier der fartsgrensen er 90 eller 100 kilometer i timen.

– Vi skal gjenbruke det vi har og bygge nytt der vi må. Statens vegvesen vil ha mest mulig ut av ressursene, og dermed bygge med et så lite fotavtrykk som mulig, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en melding på vegvesen.no.

– Våre forslag innebærer å kombinere god framkommelighet med mindre naturinngrep. Det kan vi oppnå ved å myke opp regelverket. Derfor har vi sendt over et forslag til Samferdselsdepartementet der veinormalene åpner for at motorveier kan bygges også for 90 km/t og 100 km/t, legger Dahl Hovland til.

Statens vegvesen mener veibyggerne bør ha større fleksibilitet i valg av veistandard.

– Det vil bidra til mer gjenbruk av gammel vei når det bygges nytt. Gjenbruk av eksisterende veilinje har ulemper mens veien bygges, men vil i mange tilfeller redusere terrenginngrepene. Det er også et bidrag til å redusere kostnader og gi økt bærekraft. Det er i de enkelte prosjektene det kan gjøres gode valg som ivaretar dette, skriver etaten

Vegvesenet foreslår også å heve terskelen for når man kan bygge smal firefelts vei fra 6.000 til 8.000 kjøretøy i døgnet.

Lydhør minister

– Dette er et interessant forslag. Det vil føre til at de som bygger veien, kan tilpasse veiene mer til terrenget og behovet. Vi skal nå se nærmere på dette før vi konkluderer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Til VG forteller Statens vegvesen at de har gått gjennom motorveiprosjektene sine med fire felt for å finne ut hvor lavere fartsgrenser kan være et alternativ.

– Motorveier med 110 km/t må ha en rettere linjeføring enn veier med lavere fartsgrense. En vei som bygges for 90 km/t og 100 km/t kan enklere tilpasses terrenget. En slik vei er ikke nødvendigvis smalere, men gir bedre muligheter for å spare viktige naturområder, påpeker Vegvesenet.

Av de 13 prosjektene peker Vegvesenet på to prosjekter; E134 Saggrenda-Elgsjø og E18 Retvet-Vinterbro. Begge prosjektene er i utgangspunktet tenkt med fire felt og en fartsgrense på 110 km/t. Nå vil man vurdere å gå ned til to/tre felt og 90 km/t på E134 og senke fartsgrensen E18-prosjektet fra 110 til 100 km/t.

Det fremgår av utredningen at en tofelts vei med forbikjøringsfelt vil ha god kapasitet og sikkerhet med en trafikk opptil 15.000 biler i døgnet. En slik vei bygges for 90 km/t.

Dette er de konkrete endringene Vegvesenet foreslår:

  • To/trefelts veg kan planlegges med trafikk opptil 15.000 biler i døgnet (i dag 12.000)
  • Motorvei med full bredde kan bygges fra 15.000 og oppover (nå 12.000)
  • Nedre grense for smal firefelts vei heves fra 6000 til 8000 biler i døgnet. Dette er under forutsetning av god samfunnsøkonomi. Normalområdet for smal firefelts vei er 12.000 til 20 000 biler i døgnet.
  • Firefelts motorveg kan bygges for 90, 100 og 110 km/t (i dag planlegges det kun for 110 km/t)

Nye Veier: Økt fleksibilitet

Nye Veier har også kommet med sitt innspill. De mener dagens valg av veistandard baserer seg hovedsakelig på forventet trafikkmengde 20 år etter åpning. Usikkerheten i disse beregningene vil variere stort mellom strekninger. Nye Veier mener at trafikkmengde alene ikke gir et riktig bilde på hvilken løsning som gir det beste veiprosjektet.

– Vi etterlyser endringer. Det gir ikke mening at en trafikkmengde på 12 000 biler krever en høyere veistandard enn ved 11 999 biler, slik dagens regelverk tilsier. Derfor ønsker vi økt fleksibilitet, og muligheten til å vurdere flere hensyn i en helhet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier i en pressemelding.

I et notat til Samferdselsdepartementet skriver Nye Veier at de offentlige aktørene bør vurdere nøye om en to-/trefelts vei virkelig er en god mellomløsning. Det kan fort bli dyrt, og gi negative konsekvenser for klima og miljø, dersom en to-/trefelts vei senere må oppgraderes til firefelts vei.

– Det finnes flere eksempler på veiprosjekter som er blitt utdatert etter bare 10 til 15 år. For kostnader, klima og miljø bør en vurdere å vente, og heller bygge riktig veistandard ved første forsøk. Da øker vi levetiden på investeringen betraktelig. Spissformulert kan vi si at vi ikke har råd til å bygge samme vei to ganger, sier Hobbesland.