Bildet viser en del av Regnåsen-Hisåsen naturreservat i Trysil etter restaurering i 2019. Bare tre år senere er norsk restaureringsteknikk videreutviklet for at arbeidet skal være mindre synlig i naturen i etterkant. Foto: Kjølv Øystein Falklev/Statens naturoppsyn

Derfor må veien vike for myra

Myra er viktig for både artsmangfold, flomdemping og karbonlagring, og vi kan fort befinne oss på gyngende grunn hvis vi ikke passer på den.