Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skal lede innspillsmøtet om organiseringen av veisektoren.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skal lede innspillsmøtet om organiseringen av veisektoren.

Foto: Frode Aga.

Vil ha innspill på organiseringen av veisektoren: – Stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader

Regjeringen vil utrede hvordan utbygging og drift og vedlikehold avveier skal organiseres i fremtiden. 23. juni skal samferdselsminister Jon-Ivar Nygård lede et innspillsmøte hvor blant annet EBA og MEF skal holde innlegg.