Vegvesenet varsler langvarig trafikkaos i Oslo

Ti tunneler i Oslo skal de neste fire årene rehabiliteres for å oppfylle EU-krav. Kapasiteten blir kraftig redusert når arbeidet starter mandag kveld, varsler Statens vegvesen.

Den første av de ti tunnelene, Smestadtunnelen på Ring 3, blir redusert med to kjørefelt klokken 21 mandag kveld.

– Fra tirsdag morgen forventer vi lange køer på Ring 3, sier prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen.

Årsaken er at det ikke finnes omkjøringstraseer for den mengden trafikk som går gjennom tunnelen. Vegvesenet oppfordrer derfor bilistene til å bruke kollektivtransport, sykle eller gå.

På senhøsten skjer det samme også med Granfosstunnelen på Ring 3. Dermed blir kapasiteten på Ring 3 ytterligere redusert.

– Vi har sagt at hvis ingen lar bilen stå, kan det i verste fall ta fire timer mellom Sinsen og Smestad. Derfor oppfordrer vi flest mulig til å la bilen stå, sier byggeleder Bjørn Øystein Kroken i Statens vegvesen til Aftenposten.

Rehabiliteringen av de til sammen ti tunnelene skal være ferdig innen 2019 som følge av EU-krav om brannsikring og rømningsveier. Vegvesenet benytter anledningen til å oppgradere de tekniske anleggene, legge ny asfalt, skifte betong og drensløsninger. Prislappen blir på 2,5 milliarder kroner.