Ta ansvar!

Vi er inne i ekstraordinær situasjon vi knapt har sett maken til. Nettopp i disse tider er det ekstremt viktig at næringens aktører ser på alle muligheter for å holde hjulene i gang, og ikke minst har de offentlige byggherrene her et stort ansvar.

Det er i tider som vi nå er inne i samfunnets institusjoner og ikke minst de offentlige myndighetene virkelig blir satt på prøve - på alle mulige måter. Vi er nå inne i en tid der en rekke samfunnsoppgaver er stengt ned, og vi er i ferd med å gå inn i en fase der vi risikerer at en enda større del av samfunnet vil stoppe helt opp om vi ikke klarer å holde visse deler av produksjonen innen ulike sektorer i gang så godt det lar seg gjøre. Bygg og anlegg er en sektor som ofte blir brukt for å motvirke konsekvensene av tunge nedgangstider. Historien har flere eksempler på at ulike offentlige byggherrer velger å tenke nytt og annerledes ved kjøpe inn tjenester fra byggenæringens aktører i tider som dette. Man bruker slike situasjoner til å sette i gang prosjekter som kanskje har ligget og ventet, eller at man fremskynder allerede planlagte oppgaver.

Situasjonen vi er nå inne i er spesiell på flere måter, og kan ikke direkte sammenlignes med tidligere økonomiske kriser. Næringens aktører er presset på flere ulike fronter. På den ene siden vil man risikere å oppleve at en rekke prosjekter avlyses eller flyttes frem i tid, mens andre pågående oppgaver kan bli hardt rammet av at de ansatte er syke, er i karantene eller at andre forhold gjør at man rett og slett ikke kan utføre oppgavene som skal gjennomføres. Nettopp disse sterke kreftene som nå er i ferd med å sette en stopp innen rekke sektorer viser hvor viktig det er at de offentlige byggherrene nå tar ansvar, går foran og planlegger og setter i gang prosjekter på ulike nivåer for å holde hjulene i gang så godt det lar seg gjøre. Dette er viktig for å bidra til å skape et håp om at det fortsatt vil være aktivitet og at det skal skje ting også i tiden fremover.

Vi ser eksempler på byggherrer som prioriterer å sette i gang nye prosjekter raskere enn planlagt, og vi ser at noen prosjekter fases ut eller utsettes. Vi er helt enig med Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen som sier til Byggeindustrien at de økonomiske konsekvensene for næringen blir kjempestore dersom vi ikke klarer å holde produksjon og aktivitet oppe nå. Han sier de i Statsbygg vil gjøre det de kan for å få nye prosjekter og kontrakter ut i markedet.

Her har de offentlige byggherrene, både på statlig hold, fylkeskommunalt nivå og de enkelte kommunene et stort ansvar både gjennom oppgavene som settes i gang for å holde aktiviteten oppe på et så høyt nivå som praktisk mulig, men ikke minst er dette også viktige signaleffekter for andre byggherrer og sektorer. Om det offentlige bruker ressurser på å få fart i sine prosjekter, og da i hovedsak de mindre prosjektene som kan komme raskt i gang, vil det ha effekt – en større effekt enn man kanskje skulle tro. Det viser erfaringer fra tidligere krisetider. Derfor er det også positivt at Trøndelag fremskynder veiarbeid for 700 millioner for å bidra til å holde aktiviteten oppe.

Vi trenger flere slike eksempler. Til alle landets kommuner; nå har dere gode muligheter til å få gjennomført prosjekter som har ligget i skuffen, men av ulike årsaker er blitt prioritert bort. Dere vil kunne få utført viktige samfunnskritiske oppgaver samtidig som dere er med på å opprettholde sysselsettingen og verdiskapningen. I et samfunnsmessig regnskap finnes det knapt bedre investeringer i en tid som dette. Vi vil oppleve at mange virksomheter trenger krisehjelp, men en bedre støttende hånd enn å legge ut viktige oppgaver i markedet får man ikke. Håpet er derfor at de ulike byggherrene i dagens krevende situasjon, der det koker på alle fronter, klarer å se viktigheten i nettopp dette. Aldri har det vært viktigere med denne typen tiltak enn nå. Næringen står klar for å bidra og vil gjøre sitt for å dempe konsekvensene så mye som mulig, men næringen trenger hjelp

Og ikke vent – vi er i en ekstraordinær situasjon som krever handling nå. Om et par måneder kan det være for sent. Vi tørr nesten ikke tenke på konsekvensene om prosjekt etter prosjekt rundt om i landet nå skulle bli stengt ned av ulike årsaker knyttet til denne nær uvirkelige viruskrisen.