Statens vegvesen og Skanska Norge AS styrker innsatsen for å unngå useriøse aktører, her representert ved Martin Frogner fra Skanska og Taale Stensbye fra Vegvesenet. (Foto: Kjell Solem).

Vegvesenet og Skanska skattesjekker alle underentreprenører på anleggene

Statens vegvesen og Skanska Norge AS har inngått avtale om at Skanska henter skatteattester fra alle underentreprenører på anleggene.

- Dette er viktig for å hindre kriminalitet i anleggsbransjen, sier direktør Jane Bordal i Statens vegvesen til etatens eget nettsted, Vegnett.no.

Avtalen innebærer at man unngår dobbeltarbeid ved at både entreprenør og byggherre sjekker skatteforhold.

På Vegvesenet og Skanskas største prosjekt sammen, rv3/rv25 Løten-Elverum, kjøres det kontroll for å luke ut det som måtte være av useriøse aktører.

– Skanska jobber hardt og målrettet for å unngå slike forhold ved våre anlegg. Derfor er en slik avtale viktig også for oss. Det gjør det lettere for oss å vite at våre underentreprenører har sitt på det tørre, sier Skanskas prosjektleder for veg, Martin Frogner.

Vegvesenets prosjektleder Taale Stensbye har ifølge Vegnett.no god tro på avtalen.

– Det er 50 til 60 underentreprenører på dette anlegget. Med disse prosedyrene får vi oversikt over alle som er tilknyttet anlegget, sier han.

Både Vegvesenet og Skanska har en formell avtale med Skatteetaten. Dette er en del av samarbeidet om forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet. Av de norske entreprenørene er det Skanska og Veidekke som har slike avtaler med Skatteetaten. Avtalen innebærer direkte tilgang til registrene på de bedriftene det er mottatt fullmakt fra.

Det er et krav i kontrakten mellom Vegvesenet og entreprenører at det skal gis fullmakt for å hente inn skatteopplysninger, og Vegvesenet har fullt innsyn i dokumentasjonen og varsles om avvik.

– Dersom noen av våre underentreprenører ikke vil signere en avtale om innsyn, vil det selvsagt blinke noen røde lamper for oss, da vi har et absolutt krav om at vi skal ha fullmakter fra alle inne på våre prosjekter, sier Frogner.

Fakta om avtalen

Avtalen gjelder mellom Vegvesenet og Skanska for alle kommende kontrakter med Skanska og datterselskapene Vassbakk og Stol, Entreprenørservice og Marthinsen og Duvholt.

De tre pågående prosjektene, fv. 659 Nordøyveien, E68 Skarvbergtunnelen og rv.3/rv.25 Løten-Elverum, vil ta i bruk avtalen. Dette er utvalgte samarbeidsprosjekter som får ekstra støtte og ressurser til oppfølging fra Skatteetaten.

Via tilgang til Skatteetaten blir det sjekket ut at underentreprenøren er registrert i merverdi- og arbeidsgiverregister. I tillegg hentes det opplysninger om eventuelle restanser på skatter og avgifter samt informasjon om ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret på det HMS-kort de har logget seg inn på.