Nytt presentert planforslag sett fra øst. Illustrasjon: Vianova
Nytt presentert planforslag sett fra øst. Illustrasjon: Vianova

Vegvesenet går for forenklet Strandlokk på E18

Statens vegvesen har oversendt endret planforslag til Bærum kommune. Løsningen innebærer et forenklet lokk ved Strand.

– Vi er glade for at vi nå kan foreslå en løsning med forenklet Strandlokk som oppfyller hensikten med å koble sammen området nord- og sør for E18 for gående og syklende, uten at det går ut over andre deler av prosjektet, sier prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen in en pressemelding.

I planforslaget er det foreslått rundt 50 meter langt lokk på lokalveien. Hovedsykkelveien legges i tunnel forbi området. Oppå lokket blir det tilsåing, beplanting og gang- og sykkelvei.

Planendring

Den gjennomgående E18-trafikken vil gå i Høviktunnelen og trafikken til Gjønnes vil gå i Gjønnestunnelen. Trafikkmengden på den nye lokalveien mot Høvik forventes derfor å bli 10 til 20 prosent av det som i dag passerer gjennom området på dagens E18.

Formålet med planendringen har ifølge meldingen vært å følge opp kravet i stortingsvedtaket om en kostnadsreduksjon av E18-prosjektet. Strandlokket skulle opprinnelig fungere som bæring for den planlagte bussveien. Da den ble tatt ut av prosjektet forsvant også forutsetningen for lokket, og en løsning uten lokk ville gitt besparelser på i overkant av 400 millioner kroner.

Kutte kostnader og utslipp

– Den nye løsningen vil bli dyrere sammenlignet med en løsning uten lokk, men fortsatt gi betydelige besparelser både i kroner, klimagassutslipp og naboulemper i anleggsperioden, sier Hedalen i meldingen.

Sammenlignet med det opprinnelige forslaget med lokk og bussvei, innebærer den nye løsningen på Strand mindre uttak av berg, og redusert omfang av betongkonstruksjoner. Dette bidrar grovt regnet til 3.000 til 5.000 tonn redusert klimagassutslipp i byggefasen. Løsningen vil forenkle anleggsarbeidet, og gi kortere anleggsperiode med mindre støy og luftforurensning.