Kampen om å få bygge Beitstadsundbrua har vært svært omstridt. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Vegvesenet avviser klagene på Beitstadsundbrua - kinesiske SRBG får omstridt brukontrakt

Både PNC Norge og Skanska klaget på tildelingen av brukontrakten på Beistadsundbrua, men vant ikke frem. Dermed får kinesiske Sichuan Road & Bridge Group (SRBG) bygge bru i Nord-Trøndelag.

- Våre jurister har nå vurdert samtlige punkt i klagene fra de to entreprenørene. Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å endre tildelingen, sier prosjektleder for Fv.17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad i en pressemelding.

Statens vegvesen sendte sin avgjørelse i klagesaken til de tre entreprenørene torsdag ettermiddag.

Dermed står kinesiske SRBG igjen som vinneren etter drakamp som har tatt mange vendinger underveis.

- Vi har lang erfaring med klagebehandling. Våre jurister er ikke enig i konklusjonen til klagerne. Vi har i dag sendt resultatet av klagebehandlingen til PNC Norge AS og Skanska Norge AS, sier Jo Bernt Brønstad.

Vedståelsesfristen, det vil si den datoen entreprenørene er forpliktet til å vedstå seg tilbudet de har gitt, er forlenget til 11. desember.

- Vi vil inngå kontrakt i perioden mellom 29. november og 11. desember, sier Brønstad i meldingen.

Byggeindustrien har vært i kontakt med SRBG, Skanska og PNC Norge, som alle ønsker å gå gjennom svaret fra Statens vegvesen før de kommenterer saken.

Politisk betent

Det er ingen tvil om at konkurransen om Beitstadsundbrua har vært svært omstridt og politisk betent.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag ønsket først å avvise kineserne, men valgte å la fylkespolitikerne i Trøndelag ta den endelige beslutningen da det ble bråk rundt den opprinnelige innstillingen om å avvise kineserne fra konkurranse.

Fylket snudde og Statens vegvesen valgte i sin tur å tildele prosjektet til SRBG som var klart lavest på prosjektet med 277 millioner kroner - 41 millioner under PNC Norge som var neste entreprenør på lista.

Beitstadsundbrua

Beitstadsundbru-prosjektet er en del av det omfattende prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm.

Veiutbyggingen i Trøndelag er delt inn i fem entrepriser, der byggingen av Beitstadsundbrua er den ene.

Skanska Norge AS lå høyest i anbudskonkurransen med et tilbud på 338.638.086 kroner, mens Sichuan Road & Bridge var lavest med 276.840.901,58 kroner. PNC Norge AS sitt tilbud var på 317.860.384,62 kroner.

Men etter å ha bedt om innsyn i tilbudet til den kinesiske entreprenøren, valgte PNC Norge å klage på tildelingen blant annet fordi SRBG ikke hadde lagt ved forpliktelseserklæringer.

Skanska Norge AS på sin side, som leverte det høyeste tilbudet på nærmere 339 millioner kroner, mente verken Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) eller PNC Norge AS oppfyller kvalifikasjonskravene til Statens vegvesen.

Klagene

Statens vegvesen mottok klagen fra PNC Norge AS, via advokatfirmaet Hjort DA, 14. november.

De avsluttet klagen sin med følgende:

«SVV har foretatt en mangelfull og feilaktig vurdering av Sichuans oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget, og har derfor ikke grunnlag for å fastslå at Sichuan oppfyller disse kravene. Manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav medfører at Sichuan skal avvises fra konkurransen, jf. anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav a). Plikt til å avvise Sichuan kan i tillegg følge av manglende oppfyllelse av kontraktens språkkrav og manglende signaturrett. Kontrakten må da tildeles PNC.»

Vegvesenet mottok klagen fra Skanska Norge AS dagen etter, den 15. november. De avsluttet klagen sin med følgende:

«Som det fremgår ovenfor mener Skanska at både SRBG og PNC skulle vært avvist fra konkurransen, og at kontrakten følgelig skulle blitt tildelt Skanska. Vi anmoder om at SVV omgjør sin beslutning om å tildele kontrakten til SRBG og tildeler kontrakten til Skanska som eneste kvalifiserte leverandør».

Disse klagene ble altså ikke tatt til følge.