– Vi skal bygge veier som gir mer for pengene og samtidig øker nytten for brukeren, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.Kjell Inge Davik og Ingrid Dahl Hovland.– Jeg har stor tro på hele tiden å måle det vi gjør. Det vil skjerpe oss og bidra til innovasjon, sier leder for utbyggingsdivisjonen, Kjell inge Davik.Ordfører Marte Mjøs Persen i Bergen ønsket den nye divisjonen velkommen til byen.Hans Martin Moxnes, administrerende direktør i EBA Vestenfjelske.Regionsjef i Vest Paul Olaf Baraas i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).Kommunikasjonssjef i divisjon utbygging, Arne Eithun.Helge Orten, leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

Vegdirektøren vil prioritere funksjonskrav og ha mindre fokus på detaljer i kontraktene

Torsdag 2. januar ble den nye utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen lansert, og dette skal innebære en ny måte å arbeide på for den tradisjonsrike veibyggeren.

– Vi skal bygge veier som gir mer for pengene og samtidig øker nytten for brukeren, er vegdirektør Ingrid Dahl Hovlands klare budskap til sitt nye instrument for å bygge landets veier, Statens vegvesens nye utbyggingsdivisjon, som samler all utbyggingskompetanse i etaten. Hun har dermed klare forventninger til utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik og hans stab på nær 1.000 personer i den nye divisjonen, som vil omsette for rundt 15-17 milliarder kroner i år.

Kjell Inge Davik

Davik kunne nærmest ikke stå stille i sin iver over etter å sette i gang med arbeidet i den nye utbyggingsdivisjonen.

– Det blir store endringer, men dette er noe folkene i organisasjonen har lengtet etter. Marsjorden er at vi skal opp med nytte, og ned med kostnader. Det er et budskap jeg liker, og vi ser nå frem til å bli nyttejegere, der vi skal se på merverdi innen alt vi gjør, sier en offensiv Davik.

Han har jobbet kontinuerlig i to og et halvt år med omstilling, og gleder seg nå til å komme i gang med selve arbeidet med å bygge ut på en ny måte.

– Dette kommer til å bli veldig bra, og vi samler kraftsenteret her Bergen, slo han fast på en samling torsdag formiddag, som også markerte startskuddet for etatens nye storsatsing innen utbygging av landes veier.

Den nye utbyggingsdivisjonen er delt opp i fire ulike utbyggingsområder; sørøst, vest, midt og nord, med hovedkontoret i Vestlandets hovedstad.

Skal ikke detaljstyre
Ingrid Dahl Hovland tar med seg flere elementer til den nye divisjonen fra Nye Veier AS, som hun ledet frem til november. Dette omfatter blant annet en annen innretning på kontraktsstrategi og hvordan utnytte kompetansen i markedet.

– Vi vil jobbe med en forenkling og rette oss inn mot kontrakter som ser på funksjonskrav med mindre detaljstyring. Det betyr at vi ønsker å jobbe med kontraktsstrategier som gir et velfungerende marked med høy evne til innovasjons- og industriutvikling. Dermed vil vi også legge opp til et tett samarbeid med entreprenørene og industrien for å utvikle nye metoder og materialer innen veibyggingen, sier Hovland.

Hun har også allerede satt i gang et arbeid som skal se på Vegnormalene.

– Vegnormalene skal være mer byggbare, og dette arbeidet starter vi på nå. Det har over lengre tid vært jobbet med en forenkling i Statens vegvesen, og dette arbeidet videreføres og forsterkes, understreker hun.

Vegdirektøren ønsker i dette arbeidet også å hente inspirasjon utenfor egen sektor.

– Vi vil hente erfaringer på bruk av drift og operasjonssentra i andre bransjer, deriblant integrerte operasjoner fra olje og gass. Vi må ta ut potensialet i Statens vegvesen og levere til veibrukeren, sier hun.

Vegdirektøren vil også øke fokuset på hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og å bygge mer for mindre.

– Vi må hele tiden se på hva veien vi bygger skal løse, hvem bygger vi for, hva veien skal koste og om det er andre flaskehalser langs ruten vi bør se på. I dette arbeidet ligger det også inne at vi i langt større grad vil fokusere på målinger som øker en felles virksomhetsforståelse, og leveransen til trafikantene skal måles mot de bevilgningene vi mottar, påpeker Hovland.

Dette er noe Davik også ønsker velkommen.

– Jeg har stor tro på hele tiden å måle det vi gjør. Det vil skjerpe oss og bidra til innovasjon, mener han.

Det samme mener Davik om Nye Veier.

– Det er mange som sammenligner Statens vegvesen og Nye Veier. Det har ikke alltid vært en rettferdig sammenligning gitt de rammevilkår og forutsetninger vi har. Nå får vi på plass en organisasjon og en måte å jobbe på som gjør at vi skal gjøre tingene annerledes, det ser vi frem til. Vi skal hente inspirasjon fra Nye Veier, og jeg ser det som en fordel at vi har to organisasjoner som kan jobbe og hente kunnskap fra hverandre, og jeg ser oss ikke som noen konkurrenter på noe vis, men som to organisasjoner som skal jobbe best mulig, sier Davik.

Riksveier fra 200 millioner og oppover
Helt konkret er mandatet til Davik og hans medarbeidere å planlegge og bygge riksveistrekinger fra 200 millioner kroner og oppover.

– Vi skal levere på tid, kostnad, sikkerhet og kvalitet, slår han fast. Dette skal de få til gjennom effektiv bruk og rask implementering av ny teknologi og ikke minst understeker både Davik og Hovland viktigheten av tidlig involvering fra aktørene i bransjen.

– Vi skal ha en tett dialog med bransjen og kompetansen de sitter på, sier Davik. Samtidig understreker han viktigheten av å forenkle og tydeliggjøre, og hele tiden ha den riktige kompetansen og se verdien av høy trivsel og utviklingskraft.

Flere totalentrepriser
Davik sier også at det fremover vil bli mer bruk av totalentrepriser og mindre bruk av enhetspriskontrakter.

– Dessuten vil det i det nye regimet bli faste kontraktsvalg, og dette er ikke frivilling som hvert enkelt prosjekt kan tilpasse seg. Her kommer vi til å være strenge. Vi ser det som meget viktig med en tett dialog med bransjen, og da må vi være forutsigbare og få til en felles gjennomføringsmodell og oppfølgning over hele landet. Dette innebærer at vi også vil bli langt flinkere til å se på timingen når et prosjekt skal ut i markedet. Om Bane NOR nettopp har kommet ut med en stor tunnelkontrakt, kan det være lurt av oss å ikke komme med en stor tunnelkontrakt like i etterkant. Dette kan vi få til bedre med en tett dialog med markedet, sier han.

– Må få ned konfliktnivået
Davik er også meget opptatt av å få ned konfliktnivået.

– Dette vil bli en prioritert oppgave. Vi må få ned konfliktene, og gjennom tett dialog, forutsigbarhet og ikke minst gjennom å se på utfordringene underveis, har vi stor tro på at dette er noe vi skal få til. Det er allerede satt i gang et arbeidet rundt dette, som vil videreføres, sier han.

Positive entreprenører

Hans Martin Moxnes

Både Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) var til stede på lanseringsseminaret som markerte oppstarten av den nye utbyggingsdivisjonen onsdag, og de var positive til signalene fra Hovland og Davik.

– Jeg er imponert over at man har kommet så langt på så kort tid, og synes de har plukket opp flere av signalene vi har kommet med den senere tiden når de nå skal forme sin utbyggingsstrategi. Tidligere oppfattet vi Vegvesenet som byggherre som litt umoderne og lite omstillingsvennlig, men her er det nye koster som er interessert i å se på tingene på nytt, sier Hans Martin Moxnes, administrerende direktør i EBA Vestenfjelske. Han får støtte av regionsjef i Vest, Paul Olaf Baraas, i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Paul Olaf Baraas

– Det er spennende å se endringene som er på gang i etaten, og vi håper de tar med seg rådene bransjen kommer med i dette arbeidet, påpeker Baraas.