Spisset utbyggingsavdeling kan gi en ny tid for veibyggerne

Fra årsskiftet har Statens vegvesen gått fra en regioninndeling til å bli organisert i seks ulike divisjoner. En ny utbyggingsavdeling skal bli etatens redskap for å bygge mer for mindre, og det legges nå opp til at denne enheten skal få langt videre fullmakter enn man tidligere har rådet over i Statens vegvesen. Det er godt nytt for hele byggenæringen.

Etter opprettelsen av Nye Veier AS i 2015 har Statens vegvesen fått konkurranse i å bygge ut landets veier, og har stadig oftere blitt sammenlignet med de gode erfaringene til det nye aksjeselskapet. Nye Veier har fått mye skryt, og flere med sterk tilhørighet til Statens vegvesen har nok følt på dette. Man har stadig blitt bedt om å se mer til Nye Veier, og dette har vært til en viss grad vært urettferdig. Begge aktørene bygger ut veier, men der stopper også mye av likhetene. Statens vegvesen har på sett og vis deltatt i ”konkurransen” med et handikap, og med hjertet på hånden er det nok mange i Statens vegvesen som har vært litt irritert over all oppmerksomheten og skryt lillebror i Nye Veier til stadighet har fått fra både politikerne og bransjen for øvrig.

Men nå kan dette være i ferd med å endre seg. Nå skal Statens vegvesen nye spydspiss innen veiutbyggingen, den nyopprettede utbyggingsavdelingen jobbe på en ny måte, og de får flere nye verktøy med seg for å ta fatt på oppgaven. Og ingen sier at man skal ta opp konkurransen med Nye Veier, men at de skal jobbe ved siden av hverandre, og sammen jobbe seg sterkere på hver sin måte og med sine ulike porteføljer. Dette bør næringen ha store forhåpninger og forventinger til.

Det er flere elementer som nå gjør at vi har tiltro til vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik når de sier at de skal bygge mer for mindre. For det første vil selve omorganiseringen av etaten spille en stor rolle. For selv om man ikke starter med blanke ark, det er ikke mulig en tradisjonsrik etat som Statens vegvesen, starter man definitivt nå med en ny giv. Man samler all utbyggingskompetanse i en enhet, styrt med en egen direktør, en stab og fire ulike regionansvarlige rundt om i landet. Disse skal kunne jobbe med én ting, og det er å bygge veier. En spisset spesialenhet som kun har én oppgave vil som regel prestere bedre enn om man har flere oppgaver i folden, slik som tidligere. Samtidig som etaten skifter form, har de fått inn en ny vegdirektør i Ingrid Dahl Hovland, som har ledet Nye Veier helt fra starten. Det gir selvsagt nyttig kompetanse innen å bygge opp og lede en utbyggingsaktør, og dette er en erfaring som vil komme godt med for Kjell Inge Davik og hans folk i utbyggingsavdelingen. De vil nå kunne dra nytte av hva man har gjorde riktig og galt rundt opprettelsen av Nye Veier. For selv om disse utbyggingsorganisasjonene er ulike, er det selvsagt flere felles trekk. Dette ser vi effekten av allerede rundt mandatet Davik og co. har fått.

Det skal bli langt mer fokus på funksjon, og mindre fokus på detaljer i kontraktene. Det betyr at entreprenørene og resten av bransjen får større innflytelse og får mulighet til å bidra med sin kompetanse, samtidig som det legges opp til mer bruk av tidlig involvering. Dette innebærer også mer bruk av totalentrepriser, og langt mindre bruk av enhetspriskontrakter som har vært regelen tidligere. Dessuten vil man jobbe med å bygge opp tillit og unngå konfliktene som har vært et problem den senere tiden. Samtidig kommer momenter som kundefokus og måling av prestasjoner til å bli langt mer prioritert enn tidligere. Man vil også strebe etter å ha en tettere dialog med markedet og i større grad unngå samtidig utlysing av store kontrakter, både internt og med andre store utbyggere.

Politikerne kommer også med innspill som på noe sikt vil kunne gjøre rammevilkårene langt bedre for den nye utbyggingsdivisjonen. Leder for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, Helge Orten, uttalte til Byggeindustrien at han vil gi Statens vegvesen mer av det samme handlingsrommet som Nye Veier i den nye Nasjonale transportplanen. Det gjør at man kan jobbe mer effektivt. Orten mener at suksessen med Nye Veier viser at poltikken kan være en begrensning, og at de må tenke nytt også for den nye utbyggingsdivisjonen, og at de de bør få oppleve en større frihetsgrad enn tidligere. Det innebærer at politikerne må slippe mer opp og overlate flere avgjørelser til fagfolkene. Dette vil i praksis si at Statens vegvesen også vil kunne få tildelt flere sammenhengende strekninger der de får gjøre sine faglige faglige vurderinger og ikke bli detaljstyrt fra politisk hold. Dette bør gi bedre flyt i utbyggingen, og er selvsagt godt nytt for byggenæringen. Her blir det naturligvis viktig at man ikke får en utvikling det kontraktene blir enda større enn hva vi ser i dagens marked. De store oppdragene er i allerede i største laget, og her må man sammen med næringen se på hva som vil være en formålstjenlig utvikling, noe Davik også har signalisert han vil gjøre.

Det er grunn til å være optimistisk med tanke på utviklingen til den nye utbyggingsdivisjonen i landets største veibygger. Signalene så langt er gode, men fortsatt gjenstår det selvsagt å bringe planene ut i livet. Her bør næringen være med å heie den nye aktøren frem, og ikke minst bidra med sin kompetanse. Entreprenørene må nå kjenne sin besøkelsestid, og være både en samtalepartner og aktive i markedet etter hvert som oppdragene kommer ut.