Helge Orten (H), leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, mener vi ikke kan basere infrastrukturpolitikken på skam.

Helge Orten: Vil bygge mer vei og gi Statens vegvesen større handlingsrom

Helge Orten (H), leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, mener vi ikke kan basere infrastrukturpolitikken på skam, men på bærekraftige løsninger.

– Det innebærer en økt satsing på bygging av veier, samtidig som vi må jobbe for å få utslippsfrie transportmidler oppå veiene, sier Orten til Byggeindustrien.

Samtidig understreker han viktigheten av å se på by og land hver for seg.

– I byene må vi samtidig legge til rette for mer kollektivtrafikk og for syklende og gående, men vi kan ikke bygge ned distriktene. Det innebærer en fortsatt sterk satsing på utbygging og tilrettelegging for gode bo- og arbeidsområder gjennom bruk av veitrafikken, og det er viktig at vi ikke reduserer konkurransekraften rundt om i landet ved en redusert veisatsing, sier Orten.

Vil gi Statens vegvesen større handlingsrom
Samtidig som han ønsker å øke satsingen inn mot veibyggingen, vil han gi Statens vegvesen større handlingsrom i sitt arbeid i tiden fremover. Dette slo han fast på lanseringen av den nye utbyggingsdivisjonen til etaten torsdag formiddag.

– Jeg har et mål om å gi Statens vegvesen litt av det samme handlingsrommet som Nye Veier i den nye Nasjonale transportplanen, slik at man kan jobbe mer effektivt. Erfaringene fra Nye Veier viser at poltikken kan være en begrensning, og det er ikke noen grunn til ikke å tenke nytt når vi kunne endre måten å arbeide på gjennom Nye Veier. Jeg opptatt av at den nye utbyggingsdivisjonen skal jobbe mest mulig effektivt, og de bør dermed oppleve en større frihetsgrad enn tidligere. Vi politikere må jobbe mer strategisk overordnet og tørre å slippe taket litt mer, og gi større frihet til fagfolkene. Det betyr ikke at Statens vegvesen får full frihet, men jeg villig til å si at de skal få tildelt hele strekninger fra a til b, og innenfor visse krav skal de som faglig etat kunne gjøre dette best og mest mulig effektivt på sin måte, utdyper Orten.

Vil ikke samle Nye Veier og utbyggingsdivisjonen i én organisasjon
Han mener derimot at det ikke vil være formålstjenlig å samle den nye utbyggingsdivisjonen og Nye Veier i én organisasjon.

– Erfaringene med to miljøer har gitt gode resulter, og vi har fått mer nytekning. Dette er noe jeg mener vi skal bevare og bygge opp under også fremover. Det bør være to miljøer som opererer adskilt med hver sine porteføljer, som kan stimulere begge organisasjoner til å utfylle hverandre, mener Orten.

Han understeker at det er en voldsom omstilling som når skjer i Statens vegvesen.

– Jeg imponert over hva som er gjort så langt, sier komitelederen.