Terje Moe Gustavsen er fornøyd med 2,9 milliarder kroner til vedlikehold av riksveiene.

Vegdirektøren: - Nå kan vi stoppe forfallet i 2015

Forslaget til samferdselsbudsjett betyr fortsatt rekordstor aktivitet på veisektoren. – Vi er spesielt glad for stor satsing på vedlikeholdet av vegnettet. Nå kan vi stoppe forfallet allerede i 2015, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 inneholder bevilgning til vegformål på 26,8 milliarder kroner, noe som er en økning på tre milliarder. I tillegg kommer bompenger på 7,4 milliarder.

Vegdirektøren mener det er flere ting å glede seg over i budsjettet.

- Økt vedlikehold, et høyt nivå på investeringer og et ekstra fokus på kontroll av tunge kjøretøy på vegene, vil sikre god fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet, sier Gustavsen.

Stopper forfallet

- Med 2,9 milliarder kroner til vedlikehold til riksvegene vil forfallet av norske riksveger samlet sett stanses. Dette er en betydelig økning fra forrige budsjett og er en forsering i forhold til de planene som vi har. Vi er glad for dette viktige grepet for å øke påliteligheten og driftssikkerheten til vegnettet, sier vegdirektøren.

Styrker fylkesveiene

Han er også tilfreds med at Regjeringen foreslår også at det på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett er en sterk styrking av overføringer til fylkesveiene ved bevilgning på vel en milliard til opprustning av disse vegene, samt 272 millioner knyttet til tunnelsikkerhet på fylkesveger.