Sp leder og finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, sier oljepengebruken skal ned i neste års budsjett. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Sp leder og finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, sier oljepengebruken skal ned i neste års budsjett. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vedum: Vi må bruke mindre oljepenger neste år

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjør det klart at han må trekke i bremsene for å kjøle ned økonomien. Neste år skal oljepengebruken ned.

– Vi må bruke mindre oljepenger i sum enn i år, sier Vedum til Aftenposten om neste års budsjett.

I år bruker vi oljepenger tilsvarende cirka 60.000 kroner per innbygger.

– Senterpartiet har alltid vært et parti med tradisjon for ansvarlig styring. Men den innstrammingen på oljepengebruken vi skal gjøre nå, samtidig som vi håndterer store utfordringer, er nytt for alle av min generasjons politikere. Det inkluderer meg også, sier Vedum.

Prisveksten det siste året har vært på 6,8 prosent og økonomien er dramatisk endret for mange på kort tid.

– Nå trenger vi derfor motsatt medisin av norsk politikk på 2000-tallet. Tidligere kriser har vi kunnet løse med å bevilge mer penger, sier Vedum og viser blant annet til finanskrisen i 2008.

Han tør ikke gi noe anslag for reallønnsutviklingen i 2022.

– Alle offisielle anslag fra i vår har endret seg mye. De er ikke riktige lenger. Jeg vil ikke spekulere på det. Vi må se året under ett.