Det blir ingen endringer for hva oljefondet kan investere i enda, sier Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Det blir ingen endringer for hva oljefondet kan investere i enda, sier Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vedum trenger tid – åpner ikke for unoterte aksjer i oljefondet

Norges Bank rådet Finansdepartementet til å begynne med investeringer i aksjer som ikke er børsnotert. Finansministeren sier han trenger mer tid.

– Regjeringen ønsker ikke å åpne for unoterte aksjer nå. Dette er en stor og viktig beslutning, som vi må ta oss tid til å vurdere grundig, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Fondet kan foreløpig investere i børsnoterte selskaper, samt unotert eiendom og infrastruktur, men ikke unoterte aksjer.

Vedum utelukker ikke at dette blir en mulighet i fremtiden.

– Vi ønsker å etablere et uavhengig ekspertråd for Statens pensjonsfond utland, og med innspill fra rådet vil vi få et bedre kunnskapsgrunnlag og en bredere debatt om alle sidene ved investeringer i unoterte aksjer, sier finansministeren.

Foreslår å hente milliarder fra folketrygdfondet

For å løse eierskapsutfordringer for Statens pensjonsfond Norge, også kalt folketrygdfondet, ønsker Vedum å åpne for å hente årlige milliarder fra fondet.

Fondet kan ikke eie mer enn 15 prosent i selskaper. Det har etter hvert blitt en utfordring for fondet. Vedum mener det kan løses med uttak.

– Det er bred enighet i Stortinget om at SPN er en finansiell investor. Eierandelsgrensen på 15 prosent er viktig for at fondet forstås nettopp slik. Regjeringen løser nå eierandelsutfordringen for SPN, sier Vedum.

Forslaget møter skepsis hos opposisjonen.

– Folketrygdfondet skulle dekke pensjon og hjelpe oss å håndtere eldrebølgen. Nå slår regjeringen hull på sparegrisen ved å fase inn hele uttaket fra fondet i 2025. Da er pengene bundet opp allerede, i stedet for å kunne brukes på de store utfordringene som kommer, sier Høyres stortingsrepresentant i finanskomiteen, Mahmoud Farahmand

Ber fondet selge seg ut av Israel-selskaper

Fondsmeldingen som fredag ble presentert av Finansdepartementet, adresserer ikke spørsmålet om eierskap i israelske selskaper. Det opprører flere.

– Redd Barna er både skuffet og stiller oss uforstående til at det ikke kommer anbefalinger om å utelukke noen selskaper fra oljefondets investeringer i dag, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

–Tiden er overmoden for at Norge setter folkeretten i førersetet når det gjelder investeringene til vår felles formue, forteller generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.

– Det er uforståelig at regjeringa ikke gjør noe med at oljefondet har investert 155 milliarder kroner i selskaper som støtter opp om Israels ulovlige bosetninger, mener Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.