Powerhouse Brattørkaia

- Våre bygg skal bli nabolagets nye kraftverk

Når Skanska, NTNU, Sintef og samarbeidspartnere inviterer til plusshus-konferanse i Trondheim i november, skal det markere starten på en ny epoke for klimapositive bygg.

Konsernsjef Ståle Rød i Skansak. Foto: Skanska

– Vi er klare for å rulle ut plusshus som den nye standarden, sier administrerende direktør Ståle Rød i Skanska.

«Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings» holdes i Trondheim 6. og 7. november, og man håper konferansen skal bli stedet hvor man viser frem viser håndfaste prosjekter som skal bane vei for lavkarbonsamfunnet.

Skanska er nå klare for å gjøre plusshus til den nye standardløsningen.

– Våre bygg må gå fra å være energibrukere til å bli nabolagets nye kraftverk, og i Skanska har vi nå erfaringen og kunnskapen som trengs for å rulle plusshus-teknologien ut i et bredere marked, sier Ståle Rød.

Skanska bygget Norges første plusshus i 2013 med Powerhouse-samarbeidet – som nylig innviet Norges første energipositive kontornybygg på Brattøra i Trondheim. Vegg i vegg med konferansehotellet til Nordic ZEB+ lades nå elektriske bybusser med overskuddsenergi fra Powerhouse Brattørkaia.

– På Nordic ZEB+ vil du få se dette og mange flere beviser på hvor langt utviklingen nå er kommet, og hvor vi skal gå videre, sier sjefsrådgiver Tor Helge Dokka i Skanska Teknikk.

Han er helt klar på at Skanska nå er klare for å rulle ut plusshus-teknologien i et bredere marked enn prestisjefylte pilotprosjekter.

– Jeg og mine kolleger går på jobb hver dag for å endre byggebransjen. Skanska har allerede jobbet i flere år med plusshus-teknologi på kontorbygg, skoler, barnehager og omsorgsbygg – også på helt moderat budsjett. Med nye og effektive løsninger er vi nå nede på et kostnadsnivå som fint lar seg inkorporere også i vanlige boligprosjekter. Min visjon er at en alenemor med sykepleierlønn skal ha råd til å bo i et av våre plusshus. Dette er fullt mulig å få til, noe plusshus-konferansen også vil vise, sier Dokka.

På plusshus-konferansen i Trondheim 6. og 7. november vil deltakerne få innsikt i forskning og praktiske løsninger gjennom mer enn 70 presentasjoner – med vekt på nordiske prosjekter.

- Utstillinger, workshops og befaringer vil også bidra til å vise hvordan vi kan bygge de klimapositive løsningene som trengs for å nå målene vi har forpliktet oss på, forteller Tor Helge Dokka.

– Det er nødvendig å ta neste steg i plusshus-utviklingen nå. Vi i Skanska skjerper stadig kravene til egne klimamål, slik at vi raskest mulig kan kutte utslipp og bidra til å nå togradersmålet vi har forpliktet oss på i Paris-avtalen. Vi vet at energieffektivisering er den viktigste faktoren for å lykkes med dette. Men det skjer ikke uten at byggebransjen samler kreftene for å sikre at våre neste bygg blir en del av løsningen. Derfor håper vi å se flest mulig av våre gode bransjekolleger i Trondheim 6. og 7. november, sier Ståle Rød.

Siden 2008 har forskere og fagpersoner i den nordiske byggenæringen kommet sammen annethvert år på konferansen «Passivhus Norden». Grunnleggernes visjon var å øke byggingen av energieffektive bygg og øke energirehabiliteringen av eksisterende bygg i Norden.

Nå som de ledende i bransjen har beveget seg fra passiv- og lavenergibygg til nesten nullenergibygg, karbonnøytrale bygg og til og med plussenergibygg, har fokuset på konferansen endret seg: Nå handler det ikke bare om enkeltbygninger, men også om nabolagsperspektivet.

Dette er bakgrunnen for det nye navnet på konferansen: «Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings – Towards carbon neutral built environments».

Partnerne bak konferansen er NTNU, Sintef, Skanska, Enova, FutureBuilt, Direktoratet for byggkvalitet, VKE, Snøhetta, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og ZEN – Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer.