Oslo Havns hovedkontor, Skur 38 på Vippetangen skal bygges om til kontorlokaler. Foto: Patriks Dronetjenester

Varden Entreprenør rehabiliterer Skur 38 for Oslo Havn

Havnas hovedkontor, Skur 38, på Vippetangen skal moderniseres. Arbeidene starter i høst og bygget skal etter planen stå klart til innflytting i slutten av 2021.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen og Nils H Stenhammer, direktør og styreleder i Varden Entrepenør AS. Foto: Oslo Havn

Kontorbygget på cirka 4.000 kvadratmeter vil få plass til rundt 160 arbeidsplasser over fire etasjer. Bygget på  Vippetangen huser i dag Oslo Havns hovedkontor og nesten halvparten av de vel 100 ansatte.

Datterselskapet HAV Eiendom AS samlokaliseres med morselskapet, og det vil også bli plass til nye leietakere.

- Visjonen er at bygget skal fremstå med moderne og gode arbeidsplasser samtidig som vi tar vare på bygningens unike karakter. Vi ser frem til å få mer tidsmessige og attraktive lokaler som kan bidra til å utvikle Oslo Havn for fremtiden. Fleksible og miljøvennlige løsninger velges for å skape et godt arbeidsmiljø og et bygg som folk skal trives i, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i en pressemelding.

Varden Entreprenør AS er valgt som entreprenør. Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise, hvor byggherre og entreprenør i felleskap utvikler hensiktsmessige løsninger basert på mulighetsstudie i regi av byggherren. Kristine Jarmund arkitekter og I-ark er rådgivere.

- Varden Entreprenør skal aktivt bidra i tett samspill med Oslo Havn for å realisere prosjektet og dets målsetninger med å levere et attraktivt, effektivt og moderne kontorbygg og samtidig ivareta kulturhistorien for bygget, heter det i meldingen.

- Varden Entreprenør takker for tilliten og vi gleder oss veldig til å videreutvikle prosjektet Skur 38 i tett samspill med Oslo Havn, sier prosjektleder Tommy Simenstad.

Prosjektet har høye arkitektoniske og miljøfaglige ambisjoner. Arkitektonisk vil byggets uttrykk forsøkes tilbakeført i retning til slik det opprinnelig så ut, samtidig som en oppgraderer enkeltelementer til moderne og energieffektive løsninger.

På miljøsiden har prosjektet mål om å oppnå en høy klassifisering etter Breeam Nor-standarden. Prosjektet vil også vurdere en mulig klassifisering etter den nye Well Building Standard, en sertifisering for helsefremmende bygg som er relativt nytt i Norge.

Det blir en omfattende ombygging av det verneverdige bygget fra 1915 som tidligere var et havnelager, blant annet for oversjøisk passasjertrafikk. I 1987 ble det daværende havneskuret ombygd til kontorer for det som den gang het Oslo Havnevesen. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med byantikvaren.

- Vi vil ta vare på og spille på byggets historiske karakter, samtidig som vi utvikler moderne lokaler som skal sikre god samhandling og moderne løsninger, sier eiendomsdirektør Åsa Nes.

Fakta om prosjektet:

* Skur 38 ble bygget i 1915 og var Norges første armerte betongbygg. Bygget er verneverdig og står på byantikvarens gule liste. Bygget ble omgjort til kontorer for Oslo Havn i 1987.

* Totalt skal ca. 4000 m2 rehabiliteres, fordelt på fire etasjer og med nær 160 arbeidsplasser.

* Prosjektet er todelt; Fase I med videre prosjektutvikling og kalkyle som grunnlag for omforent målpris høsten 2020. I Fase II gjennomføres selve ombyggingen som en totalentreprise med samspilltilpasset kontrakt NS 8407.

* I alt 21 leverandører forespurte om deltakelse i konkurransen. Av disse ble 5 leverandører invitert til å levere tilbud, deriblant foretrukket entreprenør Varden Entreprenør AS.

* Prosjektledelsen for byggherren utføres av Advansia AS. Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS. IARK AS er interiørarkitekter.