Håkonshallen er mer enn syv hundre og femti år gammel, og ble reist mellom 1247 og 1261. Nå har tre studenter 3D-skannet steinhallen. Bruk av laserskanning for å dokumentere kulturminner ble aktualisert i 2019, da Notre-Dame brant. Takket være at katedralen tidligere var laserskannet, hadde man en tro, digital kopi av katedralen som kunne brukes som utgangspunkt for restaureringen.

Vant pris med 3D-modell av Håkonshallen

Oppgaven  «Dokumentasjon og presentasjon av Håkonshallen» ble kåret til beste bacheloroppgave i geomatikk for 2019.

F.v Oskar Andreas Nygaard, Christian Aure Aannø og Jørgen Holthe Andersen vant pris for beste bacheloroppgave i geomatikk i 2019.

Bacheloroppgaven i Landmåling og eiendomsdesign ble levert på Høgskolen på Vestlandet i 2019 av bergenserne Oskar Andreas Nygaard og Jørgen Holthe Andersen samt Christian Aure Aannø fra Sula.

De tre benyttet laserskanning for å lage en digital kopi av Håkonshallen.

Juryen begrunner prisen slik: 

«Dette er en interessant oppgave innen et område som bør ha stor interesse i et samfunnsmessig perspektiv. Kulturminner og historie er viktig for å forstå fortiden, noe som også vil gjøre det enklere å forstå både nåtiden og framtiden. Etablering av en 3D-modell av et kulturminne vil være viktig både for bevaring og restaurering av bygget og for tilgjengeliggjøring av kulturminnet på en digital plattform. Oppgaven har en god struktur med en pedagogisk tilnærming til området som utforskes. Den gir gode beskrivelser av problemstillinger, teori og løsninger. Den har god skriftlig framstilling med bra språk. En interessant oppgave som er lett å lese. Dette er vinneren blant bacheloroppgavene.»

Kåring av beste geomatikkoppgaver er et samarbeid mellom interesseorganisasjonen GeoForum, Kartverket og Geomatikkbedriftene.

Prisvinnerne får også 20.000 kroner i prispenger.