Strandgata er et av fire delprosjekt i reguleringsplanen for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes. Illustrasjon: Rogaland fylkeskommune
Strandgata er et av fire delprosjekt i reguleringsplanen for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes. Illustrasjon: Rogaland fylkeskommune

Vant konkurranse om bussvei i Sandnes

Entreprenør Nordbø Maskin AS vant konkurransen om å bygge bussvei-strekningen i Strandgata i Sandnes.

– Vi ser for oss oppstart nå til sommeren. Da går vi i gang med å bygge rundt 1.500 meter bussvei i Strandgata. Det blir sykkelfelt på deler av strekningen og fortau på begge sider, sier prosjektleder Åsne Nord-Varhaug i Rogaland fylkeskommune i en pressmelding.

Prosjektet skal stå ferdig ved årsskiftet 2025/2026.

Konkurransen ble evaluert ut ifra vekting av tildelingskriterier, der pris alene ikke var avgjørende.

– Vi har blant annet sett på hvordan entreprenøren vil ivareta myke trafikanter. Strandgata er hovedsykkelrute mellom Sandnes og Stavanger. Det er derfor svært viktig for oss at entreprenøren kommer til å ivareta de vi berører på en god måte, sier Nord-Varhaug.

Nordbø Maskin AS hadde i tillegg den laveste tilbudssummen, på rundt 143 millioner kroner.

Strandgata er et av fire delprosjekt i reguleringsplanen for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes. Delprosjektet er en del av korridor 1 i Bussveien, som blir åpnet sommeren 2026.