Ingrid Lønningdal Brevik. Foto: Porsgrunns Dagblad

Vant det største kunstprosjektet på nytt universitetssykehus i Stavanger

Ingrid Lønningdal var i konkurranse med tre andre kunstnere om å utsmykke det sentrale uteområdet på nye SUS, det såkalte «torget».

Kunstnerens forslag er et omfattende kunstnerisk grep med både maleri og skulptur, og kommer til å ha stor innvirkning på hvordan det oppleves å besøke det nye sykehuset. Forslaget vil være både integrert i selve bygget og bestå av frittstående verker, skriver Helse Stavanger HF/Sykehusbygg HF i en pressemelding.

Ingrid Lønningdals kunstprosjekt «Rotasjoner» består blant annet av et stort, fargerikt takmaleri under hele Ringen og skulpturer på torget.

Kunstneren har tatt utgangspunkt i sykehusbyggene som et slags solur, og fargene i maleriet går fra blått til gult og rødt. Det naturlige lyset vil få fargene i tak og på søyler til å fremstå ulikt avhengig av når på døgnet eller året det er. Prosjektet tar utgangspunkt i en form hun har trukket ut fra selve bygningen, nemlig selve Ringens kurve.

Skulpturer i innfarget og malt betong vil settes sammen av moduler basert på den samme formen som i takmaleriet. Lønningdal har jobbet med uendelige variasjoner i former og farger. Skulpturene kan bli peilemerker, møtepunkt, sittegrupper eller et sted for lek. Kanskje vil noen av dem varmes opp innenfra for å bli lune benker om vinteren. Alt dette skal avklares fremover.

- Kunstverket endrer seg etter hvor man er eller flytter seg, og deler opp større rom slik at de blir mer overskuelige. Fargene vil gjøre det lettere å kjenne seg igjen og navigere. Takmaleriet og gjenlys fra fargene bidrar til identitet til ulike steder og gi en slags intuitiv forståelse av hvor man befinner seg. Det er fint å se at det ligger en omsorg i verket. Det er vakkert, i menneskelig skala, og det lager gode rom. Forslaget jobber tett sammen med arkitekturen og løfter den, sier prosjektdirektør for nye SUS Kari Gro Johanson i meldingen.

- Jeg er overveldet og veldig glad for tilliten juryen har gitt meg med dette store oppdraget. Det kjennes betydningsfullt å bidra til at det nye sjukehuset skal bli til et godt sted for både pasienter, ansatte og besøkende. De fleste av oss har nok kjent på hvor viktig et velfungerende helsevesen er, ikke minst nå under den pågående pandemien, og prosjektet kommer med et stort ansvar. Kunstprosjektet jeg har utviklet er stedsspesifikt, og jeg ser fram til å jobbe videre med det i Stavanger, sier Ingrid Lønningdal som ser frem til å tilbringe mye tid i Rogaland fremover.