Vannskader for milliarder

Hver eneste dag opplever 275 huseiere her i landet at boligen deres blir skadet av vannlekkasjer. I løpet av året vil det trolig oppstå 100 000 vannskader fra rørinstallasjoner i norske boliger. Prognoser fra Bygforsk tyder på at 2001 blir rekordår når det gjelder vannskader. Skadene kommer til å koste 2,6 milliarder. Som oftest skyldes vannskadene enten gamle. utslitte rør, dårlig oppussing, rørleggere som kan for lite om nye materialer og monteringsmetoder eller dårlig tilsyn og vedlikehold blant huseierne.